Jóga és meditációs foglalkozások

Oktató/előadó: 
Lílávadzsra Dr. Pressing Lajos
Időpont: 
kedd, 2019, február 12 - 16:00 - csütörtök, 2019, február 14 - 20:00
kedd, 2019, február 19 - 16:00 - csütörtök, 2019, február 21 - 20:00
kedd, 2019, február 26 - 16:00 - csütörtök, 2019, február 28 - 20:00
kedd, 2019, március 5 - 16:00 - csütörtök, 2019, március 7 - 20:00
kedd, 2019, március 26 - 16:00 - csütörtök, 2019, március 28 - 20:00
kedd, 2019, április 2 - 16:00 - csütörtök, 2019, április 4 - 20:00
kedd, 2019, április 9 - 16:00 - csütörtök, 2019, április 11 - 20:00
kedd, 2019, április 16 - 16:00 - csütörtök, 2019, április 18 - 20:00
kedd, 2019, május 7 - 16:00 - csütörtök, 2019, május 9 - 20:00
kedd, 2019, május 14 - 16:00 - csütörtök, 2019, május 16 - 20:00
kedd, 2019, május 21 - 16:00 - csütörtök, 2019, május 23 - 20:00
kedd, 2019, május 28 - 16:00 - csütörtök, 2019, május 30 - 20:00
kedd, 2019, június 4 - 16:00 - csütörtök, 2019, június 6 - 20:00
szerda, 2019, június 12 - 16:00 - péntek, 2019, június 14 - 20:00
Belépődíj: 
20-21 ezer (meditáció/jóga) Ft/szemeszter/csoport
Előzetes jelentkezés: 
szükséges
További információk: 
Dr. Pressing Lajos, +36 30 472 5488

Jóga és meditációs csoportok

A szellemi jóga és a buddhista meditációs foglalkozások zárt csoportokban folynak, a beiratkozás minimum egy félévre lehetséges. A csoportoknak heti egy alkalommal tartok foglalkozásokat a megadott gyakorlási időszakokban (13x2 tanóra félévenként, a foglalkozások pontos kezdési időpontjáról és helyszínéről a csoportba való felvételt követően tájékoztatom a résztvevőket). 
A szellemi jóga csoportokban jelenleg minden hely foglalt, jelentkezéseket előjegyzésbe tudok felvenni. Buddhista meditáció és önismereti csoport (kezdő szintű) várhatóan 2018 szeptember végén indul, ennek kezdési időpontja csütörtökönként 16 óra lesz. Az előjegyzést, illetve a csütörtöki meditációs csoportba a jelentkezést a honlapom kapcsolatfelvételi űrlapján lehet kérni, ha ide kattint. A jelentkezéshez szíveskedjék megadni elérhetőségeit, valamint jóga vagy meditáció terén szerzett eddigi tapasztalatait. A csoportba való felvételről a csoport indulása előtt tájékoztatom. A kurzusok tartalmi ismertetőjét lásd alább.

Buddhista meditáció önismereti és gyakorlócsoport

E tanfolyamot a Dr. Szondi Lipót Emlékalapítvány szervezi. Elsőként a buddhista pszichológia elméleti tanfolyam egyes résztvevőiben merült fel az igény, hogy a megismert meditációs módszereket a gyakorlatban is kipróbálják és elsajátítsák. A csoport elsősorban a pszichológusok, pszichoterapeuták és humán segítő foglalkozásúak képzési igényeihez igazodik, de más érdeklődők is beiratkozhatnak. Az elméleti tanfolyam elvégzése ajánlott, de a részvételnek nem feltétele.

A foglalkozások célja olyan buddhista meditációs technikák sajátélményű kipróbálása és elsajátítása, amelyek gyakorlása vallási kontextuson kívül is lehetséges. E módszerek hatékonyan szolgálhatják a pszichoterapeuták és más humán segítő foglalkozást űző személyek teljesítőképességét, terápiás hatékonyságát és saját mentálhigiénéjüket: javítják a feszültségtűrést, a koncentrációt, az éber és tudatos jelenlétet, az empátiás készséget és együttérzést, a nyitottságot, kreativitást és toleranciát.

A közös gyakorlást az élmények és megfigyelések megosztása, feldolgozó megbeszélése egészíti ki. A buddhista önismereti munka elsősorban nem a személyes tartalmak elemzésére, hanem a tudat működésmódjának, általános jellegzetességeinek megértésére irányul, így hasznosan egészítheti ki a pszichoterápiában előtérben álló személyes önismeretet.

A tanfolyamon elsajátításra kerülő módszerek: alapvető éberség-meditációk (szatipatthána), tisztító gyakorlatok, koncentrációs gyakorlatok (samatha meditáció), a négy „isteni állapot” (brahma-vihára), belátás-meditációk (vipasjaná) és ezt előkészítő szemléletformáló elmélkedések stb. A gyakorlatokat a buddhizmus indo-tibeti (mahájána) hagyományának szellemében és útmutatásai szerint tanítjuk.

A csoportban való részvétel feltételezi a rendszeres (lehetőleg naponkénti) otthoni gyakorlást. Csak olyanok jelentkezését várjuk, akik ezt vállalni tudják.

A foglalkozásokon a buddhista világképpel, filozófiával kapcsolatos elméleti ismeretek tárgyalására kevéssé lesz lehetőség, aki ilyen irányú ismereteit szeretné bővíteni, annak számára a Bevezetés a buddhista pszichológiába című tanfolyam látogatását ajánljuk.

A csoport nyílt végű: addig folytatódik, amíg a résztvevők száma tíz alá nem csökken. Beiratkozás legalább egy szemeszterre lehetséges.

Szellemi jóga

Nyugaton a jóga elsősorban mint bonyolult testgyakorlatokra épülő természetgyógyászati és egészségvédelmi rendszer vált ismertté. Pedig eredetileg ez is a szellem iskolázásának módszere volt, amely fejlett bölcseletre, erkölcsi értékrendre és vallásos életvitelre épült.

Az eredeti jóga nem kisebb célt tűzött ki maga elé, mint hogy a koncentráció és meditáció módszerei segítségével összes függősége alól felszabadítsa az emberi szellemet. Az általam vezetett jóga-oktatás egyszerű és mindenki által megkezdhető gyakorlatokra épül, célkitűzésében és perspektívájában azonban ezeket az eredeti, magas ideálokat tartja szem előtt.

A tanfolyamok vezetése az indiai tantrikus jóga elveit és módszereit veszi alapul. A tantrikus módszer lényege, hogy akadályainkat és korlátainkat a szellemi út eszközévé alakítjuk át. Minthogy a legnagyobb akadályt számunkra a testhez kötöttségünk képezi, a jógában a testet is segédeszközként használjuk, s a meditáció legfőbb tárgyává tesszük. Az alkalmazott testi gyakorlatoknál nem az úgynevezett »siker« a fontos, hanem kizárólag az a meditatív tapasztalás, amelyet önmagunkról bizonyos sajátos testhelyzetekben szerezhetünk.