Jóga és meditációs foglalkozások

Oktató/előadó: 
Lílávadzsra Dr. Pressing Lajos
Időpont: 
kedd, 2020, szeptember 15 - 16:00 - csütörtök, 2020, szeptember 17 - 20:00
kedd, 2020, szeptember 22 - 16:00 - csütörtök, 2020, szeptember 24 - 20:00
kedd, 2020, szeptember 29 - 16:00 - csütörtök, 2020, október 1 - 20:00
kedd, 2020, október 6 - 16:00 - csütörtök, 2020, október 8 - 20:00
kedd, 2020, október 13 - 16:00 - csütörtök, 2020, október 15 - 20:00
kedd, 2020, november 3 - 16:00 - csütörtök, 2020, november 5 - 20:00
kedd, 2020, november 10 - 16:00 - csütörtök, 2020, november 12 - 20:00
kedd, 2020, november 17 - 16:00 - csütörtök, 2020, november 19 - 20:00
kedd, 2020, november 24 - 16:00 - csütörtök, 2020, november 26 - 20:00
kedd, 2020, december 1 - 16:00 - csütörtök, 2020, december 3 - 20:00
kedd, 2020, december 8 - 16:00 - csütörtök, 2020, december 10 - 20:00
kedd, 2021, január 5 - 16:00 - csütörtök, 2021, január 7 - 20:00
kedd, 2021, január 12 - 16:00 - csütörtök, 2021, január 14 - 20:00
kedd, 2021, január 19 - 16:00 - csütörtök, 2021, január 21 - 20:00
Belépődíj: 
22-25 ezer Ft/félév (csoportlétszámtól függően)
Előzetes jelentkezés: 
szükséges
További információk: 
Dr. Pressing Lajos, +36 30 472 5488

Jóga és meditációs csoportok

A szellemi jóga és a buddhista meditációs foglalkozások zárt csoportokban folynak, a beiratkozás minimum egy félévre lehetséges. A csoportoknak heti egy alkalommal tartok foglalkozásokat a megadott gyakorlási időszakokban (14x2 tanóra félévenként, a foglalkozások pontos kezdési időpontjáról és helyszínéről a csoportba való felvételt követően tájékoztatom a résztvevőket). 
Mind a szellemi jóga, mind pedig a meditációs csoportokban jelenleg minden hely foglalt, jelentkezéseket előjegyzésbe tudok felvenni. Az előjegyzést, illetve a meditációs csoportba a jelentkezést a honlapom kapcsolatfelvételi űrlapján lehet kérni, ha ide kattint. A jelentkezéshez szíveskedjék megadni elérhetőségeit, valamint jóga vagy meditáció terén szerzett eddigi tapasztalatait. A csoportba való felvételről a csoport indulása előtt tájékoztatom. A kurzusok tartalmi ismertetőjét lásd alább.

Buddhista meditáció önismereti és gyakorlócsoport

A foglalkozások célja olyan buddhista meditációs technikák sajátélményű kipróbálása és elsajátítása, amelyek gyakorlása vallási kontextuson kívül is lehetséges. E módszerek hatékonyan szolgálhatják a pszichoterapeuták és más humán segítő foglalkozást űző személyek teljesítőképességét, terápiás hatékonyságát és saját mentálhigiénéjüket: javítják a feszültségtűrést, a koncentrációt, az éber és tudatos jelenlétet, az empátiás készséget és együttérzést, a nyitottságot, kreativitást és toleranciát.

A közös gyakorlást az élmények és megfigyelések megosztása, feldolgozó megbeszélése egészíti ki. A buddhista önismereti munka elsősorban nem a személyes tartalmak elemzésére, hanem a tudat működésmódjának, általános jellegzetességeinek megértésére irányul, így hasznosan egészítheti ki a pszichoterápiában előtérben álló személyes önismeretet.

A tanfolyamon elsajátításra kerülő módszerek: alapvető éberség-meditációk (szatipatthána), tisztító gyakorlatok, koncentrációs gyakorlatok (samatha meditáció), a négy „isteni állapot” (brahma-vihára), belátás-meditációk (vipasjaná) és ezt előkészítő szemléletformáló elmélkedések stb. A gyakorlatokat a buddhizmus indo-tibeti (mahájána) hagyományának szellemében és útmutatásai szerint tanítjuk.

A csoportban való részvétel feltételezi a rendszeres (lehetőleg naponkénti) otthoni gyakorlást. Csak olyanok jelentkezését várjuk, akik ezt vállalni tudják.

A foglalkozásokon a buddhista világképpel, filozófiával kapcsolatos elméleti ismeretek tárgyalására kevéssé lesz lehetőség, aki ilyen irányú ismereteit szeretné bővíteni, annak számára a Bevezetés a buddhista pszichológiába című tanfolyam látogatását ajánljuk.

A csoport nyílt végű: addig folytatódik, amíg a résztvevők száma tíz alá nem csökken. Beiratkozás legalább egy szemeszterre lehetséges.

Szellemi jóga

Nyugaton a jóga elsősorban mint bonyolult testgyakorlatokra épülő természetgyógyászati és egészségvédelmi rendszer vált ismertté. Pedig eredetileg ez is a szellem iskolázásának módszere volt, amely fejlett bölcseletre, erkölcsi értékrendre és vallásos életvitelre épült.

Az eredeti jóga nem kisebb célt tűzött ki maga elé, mint hogy a koncentráció és meditáció módszerei segítségével összes függősége alól felszabadítsa az emberi szellemet. Az általam vezetett jóga-oktatás egyszerű és mindenki által megkezdhető gyakorlatokra épül, célkitűzésében és perspektívájában azonban ezeket az eredeti, magas ideálokat tartja szem előtt.

A tanfolyamok vezetése az indiai tantrikus jóga elveit és módszereit veszi alapul. A tantrikus módszer lényege, hogy akadályainkat és korlátainkat a szellemi út eszközévé alakítjuk át. Minthogy a legnagyobb akadályt számunkra a testhez kötöttségünk képezi, a jógában a testet is segédeszközként használjuk, s a meditáció legfőbb tárgyává tesszük. Az alkalmazott testi gyakorlatoknál nem az úgynevezett »siker« a fontos, hanem kizárólag az a meditatív tapasztalás, amelyet önmagunkról bizonyos sajátos testhelyzetekben szerezhetünk.