Jóga és meditációs foglalkozások

Oktató/előadó: 
Lílávadzsra Dr. Pressing Lajos
Időpont: 
kedd, 2020, február 11 - 16:00 - csütörtök, 2020, február 13 - 20:00
kedd, 2020, február 18 - 16:00 - csütörtök, 2020, február 20 - 20:00
kedd, 2020, február 25 - 16:00 - csütörtök, 2020, február 27 - 20:00
kedd, 2020, március 3 - 16:00 - csütörtök, 2020, március 5 - 20:00
kedd, 2020, március 10 - 16:00 - csütörtök, 2020, március 12 - 20:00
kedd, 2020, március 17 - 16:00 - csütörtök, 2020, március 19 - 20:00
kedd, 2020, március 24 - 16:00 - csütörtök, 2020, március 26 - 20:00
kedd, 2020, március 31 - 16:00 - csütörtök, 2020, április 2 - 20:00
kedd, 2020, április 7 - 16:00 - csütörtök, 2020, április 9 - 20:00
kedd, 2020, április 28 - 16:00 - csütörtök, 2020, április 30 - 20:00
kedd, 2020, május 5 - 16:00 - csütörtök, 2020, május 7 - 20:00
kedd, 2020, május 12 - 16:00 - csütörtök, 2020, május 14 - 20:00
kedd, 2020, május 19 - 16:00 - csütörtök, 2020, május 21 - 20:00
kedd, 2020, május 26 - 16:00 - csütörtök, 2020, május 28 - 20:00
Belépődíj: 
20-21 ezer (meditáció/jóga) Ft/szemeszter/csoport
Előzetes jelentkezés: 
szükséges
További információk: 
Dr. Pressing Lajos, +36 30 472 5488

Jóga és meditációs csoportok

A szellemi jóga és a buddhista meditációs foglalkozások zárt csoportokban folynak, a beiratkozás minimum egy félévre lehetséges. A csoportoknak heti egy alkalommal tartok foglalkozásokat a megadott gyakorlási időszakokban (13x2 tanóra félévenként, a foglalkozások pontos kezdési időpontjáról és helyszínéről a csoportba való felvételt követően tájékoztatom a résztvevőket). 
A szellemi jóga csoportokban jelenleg minden hely foglalt, jelentkezéseket előjegyzésbe tudok felvenni. Buddhista meditáció és önismereti csoport (kezdő szintű) jelenleg szervezés alatt áll, az érdeklődőket kérem, mielőbb küldjék el jelentkezésüket! Az előjegyzést, illetve a meditációs csoportba a jelentkezést a honlapom kapcsolatfelvételi űrlapján lehet kérni, ha ide kattint. A jelentkezéshez szíveskedjék megadni elérhetőségeit, valamint jóga vagy meditáció terén szerzett eddigi tapasztalatait. A csoportba való felvételről a csoport indulása előtt tájékoztatom. A kurzusok tartalmi ismertetőjét lásd alább.

Buddhista meditáció önismereti és gyakorlócsoport

A foglalkozások célja olyan buddhista meditációs technikák sajátélményű kipróbálása és elsajátítása, amelyek gyakorlása vallási kontextuson kívül is lehetséges. E módszerek hatékonyan szolgálhatják a pszichoterapeuták és más humán segítő foglalkozást űző személyek teljesítőképességét, terápiás hatékonyságát és saját mentálhigiénéjüket: javítják a feszültségtűrést, a koncentrációt, az éber és tudatos jelenlétet, az empátiás készséget és együttérzést, a nyitottságot, kreativitást és toleranciát.

A közös gyakorlást az élmények és megfigyelések megosztása, feldolgozó megbeszélése egészíti ki. A buddhista önismereti munka elsősorban nem a személyes tartalmak elemzésére, hanem a tudat működésmódjának, általános jellegzetességeinek megértésére irányul, így hasznosan egészítheti ki a pszichoterápiában előtérben álló személyes önismeretet.

A tanfolyamon elsajátításra kerülő módszerek: alapvető éberség-meditációk (szatipatthána), tisztító gyakorlatok, koncentrációs gyakorlatok (samatha meditáció), a négy „isteni állapot” (brahma-vihára), belátás-meditációk (vipasjaná) és ezt előkészítő szemléletformáló elmélkedések stb. A gyakorlatokat a buddhizmus indo-tibeti (mahájána) hagyományának szellemében és útmutatásai szerint tanítjuk.

A csoportban való részvétel feltételezi a rendszeres (lehetőleg naponkénti) otthoni gyakorlást. Csak olyanok jelentkezését várjuk, akik ezt vállalni tudják.

A foglalkozásokon a buddhista világképpel, filozófiával kapcsolatos elméleti ismeretek tárgyalására kevéssé lesz lehetőség, aki ilyen irányú ismereteit szeretné bővíteni, annak számára a Bevezetés a buddhista pszichológiába című tanfolyam látogatását ajánljuk.

A csoport nyílt végű: addig folytatódik, amíg a résztvevők száma tíz alá nem csökken. Beiratkozás legalább egy szemeszterre lehetséges.

Szellemi jóga

Nyugaton a jóga elsősorban mint bonyolult testgyakorlatokra épülő természetgyógyászati és egészségvédelmi rendszer vált ismertté. Pedig eredetileg ez is a szellem iskolázásának módszere volt, amely fejlett bölcseletre, erkölcsi értékrendre és vallásos életvitelre épült.

Az eredeti jóga nem kisebb célt tűzött ki maga elé, mint hogy a koncentráció és meditáció módszerei segítségével összes függősége alól felszabadítsa az emberi szellemet. Az általam vezetett jóga-oktatás egyszerű és mindenki által megkezdhető gyakorlatokra épül, célkitűzésében és perspektívájában azonban ezeket az eredeti, magas ideálokat tartja szem előtt.

A tanfolyamok vezetése az indiai tantrikus jóga elveit és módszereit veszi alapul. A tantrikus módszer lényege, hogy akadályainkat és korlátainkat a szellemi út eszközévé alakítjuk át. Minthogy a legnagyobb akadályt számunkra a testhez kötöttségünk képezi, a jógában a testet is segédeszközként használjuk, s a meditáció legfőbb tárgyává tesszük. Az alkalmazott testi gyakorlatoknál nem az úgynevezett »siker« a fontos, hanem kizárólag az a meditatív tapasztalás, amelyet önmagunkról bizonyos sajátos testhelyzetekben szerezhetünk.