Meseiskola írások

Imádok ebben az izgalmas korban élni...

Szerző: 
Hodor Enikő

Tudjuk, hogy elsősorban önmagunkért felelünk, saját lelkiismeretünknek tartozunk számadással? Miben segíthet a mesék világa emberré válásunk folyamatában? Milyen viszonyban vannak a XXI. század női saját spirituális gyökereikkel? Hová tart a világ? Ezekről a témakörökről beszélgetett Dr. Pressing Lajossal sepsiszentgyörgyi látogatása alkalmából a székelyföldi Morfondír online hetilap újságírója.

  tovább

Hogyan került a nyúl a Holdra?

Az önzetlen nyúl története a Páli Kánonban szerepel mint a 308. dzsátaka. Kis változtatással ugyanez a történet megtalálható a Dzsátakamálá-árja-surában is.
A mese címének magyarázata a következő: Egyes kultúrák szerint a Hold felszinén lévő kráterek egy arcot formálnak, Ázsiában azonban gyakrabban képzelnek ezekbe a foltokba egy hosszú hátsólábú vadnyulat. Ez a történet arról szól, hogyan került a nyúl a Holdra...

  tovább

Támpontok A fehér és a fekete király című mese értelmezéséhez

Szerző: 
Pressing Lajos, Erdélyi Zsolt, Gál Krisztina, Sumser Margit

A fehér és a fekete király című, kedves szlovén népmese azért különösen érdekes, mert jól elkülöníthetők benne az egyetemes motívumok azoktól, amelyek egy sajátos kultúrkörben rakódtak rá. Ezért a magyar népmesén felnőtt olvasónak e történet egyszerre ismerős és egzotikus. Ha metafizikai szinten értelmezzük a mesét, valóban a fekete király és annak 24 leánya adja mega kulcsot, akik a 25 tattvát (24 természeti princípium+ a 25. vagy 0. purusa, az elhomályosult öntudat) jelképezik...

  tovább

Értelmező megjegyzések az Estefia, Éjfélfia, Hajnalfia című székely meséhez

Szerző: 
Lílávadzsra Pressing Lajos

Néhány értelmező megjegyzés az Estefia, Éjfélifa, Hajnalfia című székely népmeséről. Kicsoda a mese utolsó részében színre lépő Szakállas? Miért pofozta meg az édesapját Hajnalfia? Mi az a választóvíz, amelyre a sárkány legyőzéséhez szükség van? Ezekre a kérdésekre ad választ e rövid elemzés.

  tovább

Jegyzetek A tündérkirály kútja című mese értelmezéséhez

Szerző: 
Lílávadzsra Pressing Lajos

E mese tanulsága: ha nem vagyunk elég kitartóak, nem fogjuk tudni kihúzni a csillagok fényét a kútból. Aki hamar föladja, vagy egyik érdekes programról a másikra szaladgál, semmire se viszi. A tündérkirályleány elnyeréséhez következetesség és a választott út melletti kitartás szükséges.

  tovább

Jegyzetek Az aranyszőrű bárány értelmezéséhez

Szerző: 
Lílávadzsra Pressing Lajos

Az aranyszőrű bárány ugyanazt jelenti, mint más mesékben is: tudatunk oroszlán- vagy naptermészetét, saját szellemi örökségünket. Ez az éberségen és a valódi szubjektumunk megismerésén keresztül vehető birtokba, a furulya (=hang) az utóbbit jelenti. Aki átalussza az életét, az szellemi örökségét elvesztegeti...

  tovább

Támpontok A csóka lányok értelmezéséhez

Szerző: 
Lílávadzsra Pressing Lajos

A tizenkét leány első közelítésben az ember utódait, „teremtményeit” képviseli, így mély tanulságokkal szolgálhat e történet a szülő-gyermek kapcsolatban jelentkező lélektani problémákról, különösen az anya-leány viszonylatban. A leányok megtagadása a valódi problémákkal való szembenézés elutasítására utal, ami azonban nemcsak az anyát, de a gyermekeket is boldogtalanságra kárhoztatja. A problémákon csak azok feldolgozásán és a velük való őszinte megküzdésen keresztül vezet út, ennek hiányában a gyermekek leragadnak a csóka állapotban, és nem tudnak a felnőtté válás útjára lépni...

  tovább

A szegény csizmadia és a szélkirály

Szerző: 
Lílávadzsra Pressing Lajos

E mese lényegi mondanivalójához a "szél" mibenléte adja meg a kulcsot. A történetből világossá válik, hogy a hétköznapi tudat racionális és számító rendje csak szűk korlátok között irányíthatja sorsunkat. Hiába reményeink és terveink igyekezete: javainkat, találkozásainkat, életünk fordulatait a szél fújja szét vagy hordja össze szabadon. "A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy." Ha abból indulunk ki, hogy a mesében minden rólunk szól, akkor a szél is tudatunk természetének egy aspektusa...

  tovább