Himnusz a huszonegy Tárához

Előadó/szereplő
Maitréja Mandala

Ezen a felvételen a himnuszt előadják a Maitréja Mandala közösségének tagjai (Amóghavadzsra, Gítá, Góvinda és Szughósa) 

Bhagavatyāryatārādevyā
namaskārāikaviṁśatistotraṁ
guṇahitasahitam
Huszonegy Üdvözlégy Úrnőnk,
a Nemes Tārā Istennő dicséretére,
ennek jótékony hatásait is felsorolva
1. namas tāre ture vīre 
kṣaṇair-dyuti-nibhekṣaṇe
trailokya-nātha-vaktrābja-
vikasat-keśarodbhave
Üdvözlégy Tārā, ruganyos, hősies,
villámlástekintetű!
Ki annak a lótusznak kinyíló porzóiból születtél,
mely a három világ urának könnyeiből fakadt!
2. namaḥ śata-śarac-candra-
saṁpūrṇa-paṭalānane
tārā-sahasra-nikara-
prahasat-kiraṇojjvale
Üdvözlégy, kinek arca, mint száz
őszi telihold ragyog,
ki lángoló fénysugaraid özönében
úgy tündökölsz, mint csillagok ezrei!
3. namaḥ kanaka-nīlābja-
pāṇi-padma-vibhūṣite
dāna-vīrya-tapaḥ-śānti-
titikṣā-dhyāna-gocare
Üvözlégy aranyszínű, kit kezében
vízből született kék lótusz ékesít,
kinek adás, erő, aszkézis, türelem, higgadtság
és meditáció a cselekvési területe!
4. namas tathāgatoṣnīṣa-
vijayānanta-cāriṇi 
aśeṣa-pāramitā-prāpta-
jina-putra-niṣevite
Üdvözlégy Tathāgatāk koronája,
ki végtelen győzelemben menetelsz,
ki meghódítottad valamennyi tökéletességet,
s kinek hódolnak a  Győzedelmesek fiai!
5. namas tuttāra-huṁ-kāra-
pūritāśā-dig-antare 
sapta-loka-kramākrānti-
aśeṣākarṣaṇa-kṣame
Üdvözlégy, ki a »tuttára húm« hangjaival
betölt minden régiót, a tér összes szegletét;
Ki lábával tapodja a hét világot, s képes
magával húzni mindeneket!
6. namaḥ śakrānala-brahma-  
marud-viśveśvarārcite 
bhūta-vetāla-gandharva-
gaṇa-yakṣa-puras-kṛte
Üdvözlégy, kit Indra, Agni, Brahma, a Marutok,
s a mindenható Ísvara imádnak,
Kinek szellemek, hulladémonok, kísértetek,
égi és légi lények serege hódol!
7. namas traḍ iti phaṭ-kāra- 
para-yantra-pramardani
pratyālīdha-pada-nyāsa
śikhi-jvālākulekṣaṇe
Üdvözlégy, ki »trad« és »phat« hangjaiddal
elpusztítod az ellenség mágikus ábráit,
bal lábaddal kilépve, a jobbat visszatartva,
lángoló tüzes tekintettel!
8. namas ture mahā-ghore
māra-vīra-vināśani
bhṛkuṭī-kṛta-vaktrābja-
sarva-śatru-niṣūdani 
Üdvözlégy Ture, rettenetes, ki
megsemmisíted Māra bajnokait,
ki lótuszarcod fenyegető arckifejezésével
halálra sújtasz minden ellenséget!
9. namas tri-ratna-mudrāṅka-
hṛdyāṅguli-vibhūṣite
bhuṣitāśeṣa-dik-cakra-
nikara-sva-karākule 
Üdvözlégy, kit szíve előtt a Három Drágakövet
ábrázoló kéztartás ékesít,
s a tér minden szögletét átfogó kereket
saját magad fényözöne diszíti!
10. namaḥ pramuditāṭopa-
mukuṭā-kṣipta-mālini 
hasat-prahasat-tuttāre
māra-loka-vaśaṁkari
Üdvözlégy hatalmas örömtől duzzadó,
virágfüzért szóró királyi ékszer,
ki vidám »Tuttáré« kacagásoddal
leigázod Mára világát!
11. namaḥ samanta-bhū-pāla-
paṭalākarṣaṇa-kṣame
calad-bhṛkuṭi-hūṁ-kāra-
sarvāpada-vimocani 
Üdvözlégy, ki képes vagy megidézni
a Föld-védőistenek egész seregét,
s rázásoddal, fenyegető tekinteteddel és a »húm«
szótaggal minden csapástól meg tudsz menteni!
12. namaḥ śikhaṇḍa-khaṇḍendu- 
mukuṭābharaṇojjvale
amitābha-jaṭā-bhāra- 
bhāsure kiraṇa-dhruve 
Üdvözlégy, kinek hajtincsein
növekvő Hold alakú fejék ragyog,
kinek hajában Amitábha
örök világosságának fénye ég!
13. namaḥ kalpānta-hutabhug-
jvālā-mālāntara-sthite
ālīḍha-muditā-bandha-
ripu-cakra-vināśani 
Üdvözlégy, kit a világkorszakokat elemésztő
tűzhöz hasonló lángnyelvek fonnak körül,
ki a jobb lábad előrenyújtó, örömet gerjesztő
tartásban megsemmisíted az ellenség seregeit!
14. namaḥ kara-talāghāta-
caraṇāhata-bhū-tale
bhṛkuṭi-kṛta-hūṁ-kāra- 
sapta-pātāla-bhedini 
Üdvözlégy, ki tenyerével csapkolja a földet,
s lábával dobog azon
»húm« szótagjával és összevont szemöldökével
megrázkódtatva a hét alvilágot!
15. namaḥ śive śubhe śānte
śānta-nirvāṇa-gocare
svāhā-praṇava-saṁyukte
mahā-pātaka-nāśani 
Üdvözlégy Te boldog, békés, erényes, kinek
területe a béke, a Nirvána;
ki az »óm«-mal és a »szváhá«-val felszerelve
elpusztítod valamennyi vétket!
16. namaḥ pramuditābandha-
ripu-gātra-prabhedini
daśākṣara-pada-nyāse
vidyā-hūṁ-kāra-dīpite 
Üdvözlégy örömben tobzódó, ki darabokra
szaggatod az ellenség testét!
Te tízszótagú szóelrendezésű,
»húm« mantrával világító!
17. namas ture padāghāta-
hūṁ-kārākāra-bījite
meru-mandara-kailāsa-
bhuvana-traya-cālini 
Üdvözlégy ruganyos, ki lesújtasz lábaiddal,
kinek magja húm szótag formájú,
ki megrázkódtatod a Meru hegyet, a Mandarát,
a Kailásht, s mind a három világot!
18. namaḥ sura-sarākāra-
hariṇāṅka-kara-sthite
tāra-dvir-ukta-phaṭ-kāra
aśeṣa-viṣa-nāśani
Üdvözlégy, ki a szarvasjelű Holdat
tartod kezedben, mint istenek tavát,
teljesen szétoszlatva minden mérget
a »phat« és a kétszer kiejtett »tára« hangjaival!
19. namaḥ sura-gaṇādhyakṣa-
sura-kiṁnara-sevite
ābandha-muditābhoga-
kali-duḥsvapna-nāśani
Üdvözlégy, kinek istenseregek urai,
istenek és lófejű égi lények hódolnak;
ki örömet gerjesztő teljességeddel
eloszlatod a viszályt és a rossz álmokat!
20. namaś candrārka-saṁpūrṇa- 
nayana-dyuti-bhāsure 
hara-dvir-ukta-tuttāre
viṣama-jvara-nāśani
Üdvözlégy, kinek szemében a Nap
és a telihold fénye ragyog,
ki a »Tuttáré« és a kétszer kiejtett »hara«
szótagokkal eloszlatod a szörnyű lázakat!
21. namas tri-tattva-vinyāsa- 
śiva-śakti-samanvite
graha-vetāla-yakṣāugha-
nāśani pravare ture
Üdvözlégy, kit a három Valóságra
alapozódás tölt meg szabadító erővel,
ki elpusztítod a rossz szellemek és hulladémonok
seregeit, Turé, Te legmagasztosabb!
22. mantra-mūlam idaṁ stotraṁ
namaskārāika-viṁśakam
yaḥ paṭhet prayato dhīmān
devyābhakti-samanvitaḥ
Ez a mantrákban gyökerező himnusz,
e huszonegyszeres Üdvözlégy
azon bölcs és jámbor gyakorlók számára, akik
az Istennő iránti teljes odaadással recitálják,
23. sāyam vā prātar utthāya
smaret sarvābhaya pradam
sarva-pāpa-praśamanaṁ
sarva-durgati-nāśanam
s este, vagy a hajnali felkeléskor
egyformán az emlékezetükben tartják,
biztosítja a teljes félelemnélküliséget, a vétkek
legyőzését, s elpusztítja a rossz újjászületéseket.
24. abhiṣikto bhavet tūrṇaṁ
saptabhir jina-koṭibhiḥ
asmin mahattvam āsādya
so 'nte bauddha-padaṁ vrajet
Gyorsan beavatást fog nyerni
hétszer tízmillió győzedelmes Buddhától,
s realizálva az ebben rejlő nagyságot
maga is eljut végül a Buddhaságig.
25. viṣaṁ tasya mahā-ghauraṁ
sthāvaraṁ vātha jaṅgamam
smaraṇāt pralayaṁ yāti 
khāditaṁ pītam eva vā
Még ha a legrettegettebb mérget — legyen az
állati, növényi, vagy ásványi eredetű —
ette, vagy itta volna meg, azok is
hatástalanná válnak, ha e versekre emlékezik.
26. graha-jvara-viṣārtānāṁ
param arti-vināśanam
anyeṣāṁ cāiva sattvānām 
dvis-tri-saptābhivartinam
E himnusz képes teljesen leállítani a szenvedést,
melyet rossz szellemek mérgek és lázak
keltenek, beleértve más lények szenvedéseit is,
ha valaki kétszer, háromszor, hétszer recitálja.
27. putra-kamo labhet putram
dhana-kamo labhed dhanam
sarva-kaman avapnoti
na vighnaih prati-hanyate
Aki utódot kíván, gyermeket kap;
aki gazdagságra vágyik, jóléthez jut;
a gyakorlónak minden vágya teljesül,
s nincs akadály, mely ellen tudna néki állni.
tārā-bhagavatīyaṁ sūtraṁ
samyaksaṁbuddha-bhāṣitaṁ
sarva-kara samayā
ulakaraye
buddhani ca dharmaṇi ca saṁghani ca tāraye svāhā
Ez a Teljesen Tökéletes Buddha által
kinyilatkoztatott sūtra a Magasztos Tārāról.
Te minden teljesítésére irányuló
fogadalmadban meteor-gyorsaságú
Buddha, Dharma és Saṅha természetű
Tārā, Néked: szváhá!