A gondolatok átalakításának nyolc versszaka

Langri Tangpa (1054-1123)

Avalókitésvara szobra a Maitréja házban
E tibeti eredetű, tradicionális vers segítséget nyújt a bódhiszattva-fogadalmunk
mindennapi rendszeres gyakorlásában, emellett az ennek kibontakoztatására
irányuló szádhanák, például az Avalókitésvara-meditáció részeként is
gyakorolható. Lílávadzsra Pressing Lajos fordítása, váljék minden lény üdvére!
 1. Azzal a tudattal, hogy elérjem a megvilágosodást
  minden élőlény javára,
  kik értékesebbek a kívánságteljesítő drágakőnél,
  állandóan gyakorolok, a legnagyobb becsben tartva őket.
   
 2. Valahányszor másokkal vagyok,
  gyakorolni fogom, hogy az összes közül
              a legalacsonyabbnak tekintsem magam,
  és szívem legmélyéből, tiszteletteljesen
  a legmagasztosabbnak tartsak másokat.
   
 3. Minden cselekedetemben vizsgálat alá veszem elmémet,
  s abban a pillanatban, ha megjelenne valamely zavaró attitűd,
  mely magamat és másokat veszélyeztet,
  szilárdan szembeszállok vele és elhárítom azt.
   
 4. Valahányszor rossz természetű emberrel találkozom,
  akit maga alá gyűrt a negatív energia és a szörnyű szenvedés,
  nagy becsben tartom az ilyen kivételes személyt,
  mintha értékes kincsre bukkantam volna.
   
 5. Ha mások féltékenységből rosszul bánnak velem,
  becsmérelnek vagy rágalmaznak és hasonlók,
  a vereség elfogadását fogom gyakorolni,
  s felajánlom nekik a győzelmet.
   
 6. Ha valaki, akivel jót cselekedtem,
  s akiben nagy bizodalmam volt
               csúnyán megbánt,
  azt fogom gyakorolni, hogy ezt az embert
  a legfőbb tanítómnak lássam.
   
 7. Röviden, közvetve és közvetlenül
  minden jót és boldogságot felajánlok anyáimnak, az összes lénynek,
  miközben titokban azt fogom gyakorolni, hogy minden kártékony
  cselekedetüket és szenvedésüket magamra veszem.
   
 8. Minthogy e gyakorlatok nélkül engem is elszennyezne
  a nyolc világi szél által felkavart mocsok,
  minden jelenséget illuzórikusnak látva,
  megragadás nélkül gyakorlom az összes lény kiszabadítását
  a karma és a zavart, zabolátlan elme kötelékeiből.