Szútraelemzés

Oktató/előadó
Lílávadzsra Dr. Pressing Lajos

Pradnyápáramitá
Belépődíj
Adomány/önkéntes felajánlás
Előzetes jelentkezés
szükséges
További információk
Bagi Hajnalka programszervező, 06 70 635 5360

A túljutott bölcsesség szútrái (pradnyápáramitá-szútrák)

Az emberiség ősi szakrális nyelveinek egyike a szanszkrit. Ez az a nyelv, amelyen az Indiában keletkezett nagy szellemi hagyományok – a Védák, a jóga, a mahájána buddhizmus – kinyilatkoztatása végbement, amelyen ezek istenségei megidézhetők, varázsigéi kimondhatók. A tudati és szellemi jelenségek olyan pontos és árnyalt kifejezésére képes, aminek a gazdagságát és teljességét egyetlen fordítás sem adhatja vissza. Aki szeretne a szellemi hagyományok tanításaiban és gyakorlatában komolyan elmélyedni, érdemes megismerkednie e nyelvvel.

A tavaszi szemeszterben folytatjuk a pradnyápáramitá-szútrákból választott szemelvények fordítását. A „túljutott bölcsesség” szútrái a mahájána buddhizmus legfontosabb szent iratai, amelyek a végső valóság természetével és az erre való ráébredés módszereivel foglalkoznak. Ez a bölcsesség az abszolút bódhicsitta, a jelenségek káprázatszerűségének átlátása, melynek az együttérzéstől elválaszthatatlan gyakorlása a bódhiszattva út alappillére. A túljutott bölcsesség szútráira épül a nagy középkori filozófus Nágárdzsuna munkássága és a buddhista középút filozófiája.

A félév során az egyik legrégebbi pradnyápáramitá-szöveggel, az archaikus verses formában fennmaradt Pradnyápáramitá-ratnaguna-szamcsaja-gáthá című szent irattal foglalkozunk. A szöveg ötödik fejezetét, amellyel a szútraelemzést folytatjuk, a lap alján megadott linken lehet letölteni.

A tanfolyam szeminárium jelleggel működik, számol a résztvevők otthoni felkészülésével és az órákon mutatott tevékeny részvételükkel.

FIGYELEM: A szeminárium alapvetően személyes jelenléttel zajlik a KKK-ban. Online közvetítésre csak járványhelyzet kialakulása esetén kerül sor.

Adomány

A szemináriumon nincs részvételi díj. Kérjük, hogy aki teheti, adományokkal támogassa a tanítót és a közösséget. Az adományok a helyszínen elhelyezett gyűjtőládába dobhatók, vagy a rendeltetési cél megjelölésével (a tanítónak szánt adományoknál a tanító nevének feltüntetésével) átutalhatók a Buddhista Misszió bankszámlájára: Raiffeisen bank 12011148-00116750-00100005

A félév során tanulmányozandó szanszkrit szöveget az alábbi linkeken lehet letölteni.

Ratnaguna-szamcsaja-gáthá 1. fejezet.pdf letöltés

Ratnaguna-szamcsaja-gáthá 2. fejezet.pdf letöltés

Ratnaguna-szamcsaja-gáthá 3. fejezet.pdf letöltés

Ratnaguna-szamcsaja-gáthá 4. fejezet.pdf letöltés

Ratnaguna-szamcsaja-gáthá 5. fejezet.pdf letöltés

Ratnaguna-szamcsaja-gáthá 6. fejezet.pdf letöltés

Image credit: Prajnaparamita with Devotees, Folio from a Shatasahasrika Prajnaparamita (The Perfection of Wisdom in 100,000 Verses) (image 5 of 6) by Ashley Van Haeften, https://flickr.com/photos/wikimediacommons/16408291766/

Időpont(ok)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Helyszín térképe