Szútraelemzés

Oktató/előadó
Lílávadzsra Dr. Pressing Lajos

Pradnyápáramitá
Belépődíj
Adomány/önkéntes felajánlás
Előzetes jelentkezés
szükséges
További információk
Bagi Hajnalka programszervező, 06 70 635 5360

A túljutott bölcsesség szútrái (pradnyápáramitá-szútrák)

Az emberiség ősi szakrális nyelveinek egyike a szanszkrit. Ez az a nyelv, amelyen az Indiában keletkezett nagy szellemi hagyományok – a Védák, a jóga, a mahájána buddhizmus – kinyilatkoztatása végbement, amelyen ezek istenségei megidézhetők, varázsigéi kimondhatók. A tudati és szellemi jelenségek olyan pontos és árnyalt kifejezésére képes, aminek a gazdagságát és teljességét egyetlen fordítás sem adhatja vissza. Aki szeretne a szellemi hagyományok tanításaiban és gyakorlatában komolyan elmélyedni, érdemes megismerkednie e nyelvvel.

Idén új szövegekbe, a pradnyápáramitá-szútrákból választott szemelvények fordításába kezdtünk. A „túljutott bölcsesség” szútrái a mahájána buddhizmus legfontosabb szent iratai, amelyek a végső valóság természetével és az erre való ráébredés módszereivel foglalkoznak. Ez a bölcsesség az abszolút bódhicsitta, a jelenségek káprázatszerűségének átlátása, melynek az együttérzéstől elválaszthatatlan gyakorlása a bódhiszattva út alappillére. A túljutott bölcsesség szútráira épül a nagy középkori filozófus Nágárdzsuna munkássága és a buddhista középút filozófiája.

Azzal, hogy új szöveg fordításába kezdtünk, kedvező alkalom kínálkozik az új érdeklődők számára is a bekapcsolódásra. Elsőként az egyik legrégebbi pradnyápáramitá-szöveggel, az archaikus verses formában fennmaradt Pradnyápáramitá-ratnaguna-szamcsaja-gáthá című szent irattal foglalkozunk. A szöveg első fejezetét a lap alján megadott linken lehet letölteni.

A tanfolyam szeminárium jelleggel működik, számol a résztvevők otthoni felkészülésével és az órákon mutatott tevékeny részvételükkel.

FIGYELEM: Március 1-től a szeminárium személyes jelenléttel is látogatható a KKK-ban.
A rendezvényt egyelőre a Zoom videokonferencia rendszeren keresztül is közvetítjük. A részvételre az alábbi linken található űrlap kitöltésével lehet regisztrálni:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8TCO6VuHeo5gq_aiv7XsWLsGAMKpY_QXlG43Hs96CCZZI0Q/viewform
(Azoknak, akik már ősszel regisztráltak, nem kell újból beküldeniük a jelentkezési lapot, a linket automatikusan megkapják a félév kezdetén!)

A félév elején tanulmányozandó szanszkrit szöveget az alábbi linken lehet letölteni.

 Ratnaguna-szamcsaja-gáthá 1. fejezet.pdf letöltés

Image credit: Prajnaparamita with Devotees, Folio from a Shatasahasrika Prajnaparamita (The Perfection of Wisdom in 100,000 Verses) (image 5 of 6) by Ashley Van Haeften, https://flickr.com/photos/wikimediacommons/16408291766/

Időpont(ok)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Helyszín térképe