Címlap

Van-e szerepe a „kegyelem­nek” a buddhiz­musban?

Dharma 2010/1, 4-17. o.

Nálunk,  nyugaton  a  buddhizmust  kizárólag  az  önmegváltás útjának tekintik. Aki azonban élt már hagyományosan  buddhista  országban,  az  jól tudja, hogy a kegyelem dimenziója, ha más formákban is, mint a kereszténységben, de ott is kifejezésre jut. Marco Pallis ma már klasszikusnak számító írása e formákat és azok tanulságait veszi szemügyre.

Időben ébredni
Láthatatlan szálak, 2020
Minden más, mint aminek látszik
Kör-levél 46. sz., 2008/2, 3–19. o
Emlékezés
Mahakala Nachrichten Nr. 7, 1995
Van-e a hamburgernek Buddha-természete?
Dharma-karma 2010, 216–241. o.

Spiritualitás

Piros virág

Az evolúcióról buddhista szemmel

Ökotáj, 2007, 37–38, 35–43. o.

Buddhista szempontból egy gondolati modell, így az evolúcióelmélet értékelésénél nem az a kérdés, hogy igaz-e, hanem hogy milyen célokat szolgál, milyen értékeket fejez ki, és ezen célok és értékek eszközeként milyen társadalmi hatásokkal jár?

A spirituális ösvény ígéretei és buktatói
Ram Dass, 1988
Szabadság és hatalom
Mahakala Nachrichten Nr. 5, 1995
A sötét korszak és a szellemi megvakulás a keleti bölcselet tükrében
Párbeszéd a sötétről
Viparjaja
Mahakala Nachrichten Nr. 3, 1994
A keleti vallások tanítása a természetről
Vallás és ökológia konferencia 2001

Művészetek

Táguló 6-10b

Fény fakadás

Kiállításkatalógus, 2010

A szellemi ébredés és a világosság­érzet kapcsolata minden jelentős misztikus hagyományban megfogal­mazódik; a transzcendenssel való találkozás élményét gyakran írják le fényjelenségek képében. Gondolatok a külső és a belső világosságról Bátorfi Andrea Táguló című kiállításának katalógusszövegében.

Áttűnések
Új Művészet 2004, V/7. sz.
Boldogság, szenvedés hasonló, mindegyik mulandó
Tűnődések
Függő kert
Kiállítás katalógus, Fészek Galéria
Tündérkert
Josephus kertművészetéről
Van Gogh élőben
Impressziók egy kiállításról

Hangfelvételek

Beszélgetés Láma Anagarika Govindáról

Buddha FM interjú 2021

Kétrészes interjú a nyugati buddhizmus úttörőjének és kiemelkedő 20. századi képviselőjének, Láma Anagarika Govindának az életéről és munkásságáról.

Meseiskola

Az élet túlmutat önmagán

Még a legközönségesebbnek látszó emberi élet felszíne mögött is hihetetlen gazdagság rejtőzik. Hogy ezt megértsük és kibontakoztassuk, ismét tudatára kell ébrednünk minden egyes tettünk, gondolatunk, tárgyunk mély szimbolikus jelentőségének. Ezen keresztül juthatunk el annak felismeréséig, hogy minden szellem, életünk minden mozzanata az egyetemes kifejeződése.

Pressing Lajos Lílávadzsra