Hét gyönyör

Göcangpa Gönpo Dordzse (1189–1258)

Chawlankit képe a Pixabay-en

Namó Ratna Guru!
Ha a tudatomat olyan gondolatok
vonják magukra és terelik el,
mintha létezne valami észlelt dolog
és valaki, aki észleli,
nem zárom el érzékeim kapuit,
hogy gondolatoktól mentesen
meditálhassak,
hanem közvetlenül azok legbelső
lényegére vetem magam.
Olyanok, akár a felhők az égen:
felvillannak, majd tovaúsznak.
A felmerülő gondolatok számomra:
merő gyönyör!

Ha klésák1 borítanak el, s éget hevük,
nem keresek ellenszert a kijavításukra.
Mint ahogy az alkímista elixírje
a fémet arannyá változtatja,
a klésák ereje a minden szennyeződéstől mentes,
hamisítatlan üdvöt ruházza ránk.
A klésák megjelenése: merő gyönyör!

Ha istenségnek látszó erők vagy akadályt támasztó
démonikus befolyások gyötörnek,
nem űzöm el őket rítusokkal és varázsigékkel.
Elűzni az én képzetén alapuló
önközpontú gondolkodást kell.
Ez Mára hordáit saját
különleges alakulataiddá változtatja.
Ha akadályok merülnek fel: merő gyönyör!

Amikor fájdalmaktól sújtva a szanszára
gyötrelmei között vonaglom,
a nyomorúságban való dagonyázás helyett
magamra vállalom a terhet, s rálépek a nagy ösvényre,
hagyván, hogy felfakadjon bennem a részvét.
Magamra venni mások szenvedését, amikor
a karmikus következmények beérnek,
számomra: merő gyönyör!

Amikor a testem összeroskad
kínzó betegségek támadásai alatt,
nem az orvosságokba vetem reményem,
hanem magát a betegséget
tekintem ösvényemnek,
s erejével eltávolítom
az akadályt képező szennyeződéseket.
Arra használom, hogy a nemes
tulajdonságokat erősítsem magamban.
Ha betegség üti fel a fejét: merő gyönyör!

Ha eljön az idő, amikor el kell hagynunk
a testet, e káprázatszerű képződményt,
ne hagyjuk, hogy ez félelmet
és bánatot keltsen bennünk.
Ehelyett inkább azt gyakoroljuk,
s tisztázzuk önmagunkkal, hogy
nincs halál, amin át kellene esnünk.
Mindez csupán a tiszta fény,
az anya és fiú világosság egyesülése.2
Amikor a tudat elhagyja a testet: merő gyönyör!

Ha úgy látszik, semmi sem sikerül,
s minden ellenünk fordul,
ne próbáljunk utat találni
ennek megváltoztatására.
Amit ilyen helyzetben gyakorolnunk kell:
a szemléletmódunk megváltoztatása.
Ne akarjunk ennek véget vetni
vagy javítani a helyzetünkön.
Amikor kedvezőtlen körülmények
következnek be: oly pompás!
Íme e kis dal a hét gyönyörről.

                    Pressing Lajos Lílávadzsra fordítása

______________________________

Lábjegyzetek:

  1. Klésák (szanszkrit): szenvek, negatív érzelmi állapotok.
  2. A tiszta fény a vadzsrajána filozófia kulcsfogalma. A tudat eredendően tiszta, megváltoztathatatlan alaptermészete az anya világosság. Ugyanennek tanulás, elmélkedés és meditációs tapasztalás által előidézett, visszavonhatatlan és visszafordíthatatlan fölismerése a fiú világosság. E kettő egyesülésével helyreáll a természetes állapot.