Mahá-mritjundzsaja-mantra

Pressing Lajos Lílávadzsra

ashish choudhary képe a Pixabay-en

 

Ez az ősi szöveg az Yajurveda egyik gyógyító ráolvasásában (III. 60) és az Atharvavedában (XIV. 1.17) is szerepel, ezért olykor gyógyító hatású mantraként is recitálják. Eredeti forrása azonban a Ṛgveda egyik Rudrához szóló himnusza (Ṛgveda VII., 59.12). A Gāyatrī-mantra mellett a vallásos shaiva hitű hinduk napi imádságának második legfontosabb mantrája.

A mantra nevének jelentése "A halál legyőzésének nagy mantrája". Az elnevezés arra utal, hogy e mantra rendkívül hatékony az életet fenyegető összes veszély elhárítására, a halál pillanatában pedig megkönnyíti a testből való kilépést. Tisztítólag hat a karmára, és elősegíti a tudat megvilágosodás irányába történő fejlődését. A mentális, érzelmi és testi egészséget egyaránt kedvezően befolyásolja. Rendszeres gyakorlóját hosszú élettel vagy akár a felszabadulás értelmében vett halhatatlansággal ajándékozza meg.

E mantrát egy Markandeya nevű ṛṣi (őskori bölcs) fedezte föl. Eredetileg titkos mantra volt, és Markandeya ṛṣi volt az egyetlen az egész világon, aki ismerte azt. Egyszer azonban bajba került a Hold, miután egy Dakṣa nevű király megátkozta. A bölcs ekkor annak érdekében, hogy segítsen a Holdon, megismertette a mantrát Satival, Dakṣa leányával. Így vált ismertté a varázsige.

E szöveget Rudra-mantrának is nevezik, Śiva isten tüzes aspektusára utalva. Másik neve a kezdő szavaiból képzett Tryambakam-mantra, ami részint Śiva három szemére, részint pedig az istenség három női energiájára vagy Śaktijára – az akarat, tudás és mozgás erőire – utal. Olykor Mṛta-Sanjivini-mantra néven is említik, miután részét képezte annak az "életet helyreállító" gyakorlatsornak, amelyet az őskori bölcs Sukrācārya végzett egy rendkívül kimerítő aszkétikus időszak után.

A mantra devatāja Rudra vagy Śiva a legtüzesebb és legpusztítóbb aspektusában. Gyakran fordulnak ezzel az imával az istenséghez az idő előtti halál elhárítása céljából. Ezt szokták énekelni a jógik, miközben megszentelt hamuval (vibhuti) kenik be a különböző testrészeket, de a japa vagy homa (havan) szertartás során is előszeretettel recitálják a kívánt hatás elérése érdekében. E mantra nemcsak oltalmazza és vezeti a gyakorlót, hanem összeköti tudatát annak legmélyebb isteni alapjaival, elősegíti az elmélyülést, és rendszeres gyakorlása a tudatosság átlényegülését eredményezi.

A mantra szövege magyar átírással, illetve dévanágarí írással

ÓM trjambakam jadzsámahé,
szugandhim pustivardhanam,
urvárukam iva bandhanán
mritjor muksíja, mámritát!

A mantra szövege diakritikus jelekkel

OṀ tryambakam yajāmahe
sugandhim puṣṭivardhanam
urvārukam iva bandhanān
mṛtyor mukṣīya māmṛtāt

A mantra magyar fordítása

ÓṀ a háromszemű (három anyájú) Istenhez imádkozunk,
az erénytől illatozóhoz, a jólét és virágzás adományozójához,
Bár leválasztana, mint egy érett uborkát, a halál kötelékéről,
s helyébe tenné a
halhatatlanságot, a végső megszabadulást.

Nyelvi segédlet a mantra kifejtéséhez

tryambakam háromszemű, háromanyájú, Rudra-Śiva egy neve Sg. N. iva mintegy, úgy mint
yajāmahe imád, tisztel, áldoz, szentel
med. Pr. Ind. pl. 1.
bandhanān kötés, megkötözés, megbéklyózás, korlátozás, börtön,
Sg. Abl. (sandhi t->n)
sugandhim jóillatú, erényes
Sg. Acc.
mṛtyor halál, meghalás
Sg. G.
puṣṭi fejlődés, virágzás, gazdagság, jólét mukṣīya kienged, szabaddá tesz, megszabadít
med. Ben. Sg. 1. (muc igei gyök)
vardhanam növelő, fokozó, erősítő, éltető, adó

(1) tiltó v. tagadó szócska
(2) 1. sz. személyes névmás, Sg. Ac.

urvārukam uborka Sg. Acc. amṛtāt halhatatlanság, elpusztíthatatlanság, végső megszabadulás, a halhatatlanság nektárja Sg. Ab.

A mantra Suresh Wadkar előadásában