Hamvas Béla és a jóga

Előadó/szereplő
Lílávadzsra Pressing Lajos

Hamvas Béla munkásságának számos fazettája közül a legnagyobb hatást az emberekre kétségkívül látnoki képességei révén gyakorolta. Egy magasabb valóság és nemesebb emberi természet látomását mutatta fel egy szakadék felé rohanó, elvakult korban, majd a szellemi elsivárosodás időszakában. Új nyelvet teremtett, hogy a 20. század számára hozzáférhetővé tegye az emberiség ősi hagyományainak közös magvát. Spirituális gondolkodását meghatározó módon befolyásolta az indiai védikus bölcselet, mely megértésének vázát képezte. E bölcselet egyik kései, de gyökereit tekintve a történelem előtti időkbe visszanyúló termése a jóga filozófiai és gyakorlati rendszere, melyről Hamvas több helyütt is a legnagyobb elismeréssel ír:

„Minden kultusz annyi, hogy a dolgokat teljes valóságukban kifejti, a bennük levő lappangó lehetőséget kiemeli; művelni annyi, mint gazdaggá és virágzóvá, széppé és igazivá tenni, vagyis visszavinni abba a körbe, amelyben eredetileg voltak. Az ember művelése is az, hogy az embert eredeti helyén, egész szépségében, gazdagságában, igazságában újra megvalósítsa. Ez a művelés a jóga…”

Pressing Lajos 2017. október 20-án tartott, a Hamvas Béla Alapítvány által megrendezett előadása áttekinti Hamvas jógával kapcsolatos legfontosabb értekezéseit, és összeveti azokat a témára vonatkozó mai ismereteinkkel.