A tudat kettős természete és az életenergia az indiai tantrákban

Előadó/szereplő
Lílávadzsra Pressing Lajos

Az előadás elhangzott a Magyar Szomatoterápiás Egyesület konferenciáján Budapesten, 2012. november 17-én.
Köszönet az Egyesület munkatársainak a video felvételért!

Az előadás tartalmi összefoglalója

A tudat nemcsak kogníció, hanem mozgás és energia is;
a szellemi gyakorlás ősi tantrikus megközelítése e két oldal egységének realizálására épül.

Az emberi tudattal kapcsolatos megfigyelések a történelem során és a különböző kultúrákban szoros párhuzamot mutatnak a valóság természetére vonatkozó vallási és filozófiai elméletekkel: utóbbiak gyakran nem mások, mint a tudatra vonatkozó tapasztalatok és fölismerések extrapolációi. A vallási-bölcseleti rendszerek a végső szellemi lényegnek vagy a kognitív oldalát (tudás, világosság, eszmélet), vagy a kreatív-teremtő aspektusát állítják előtérbe. E kétféle szellemi megnyilatkozás közül az ember saját identitásában érdekes módon többnyire csak a kognitív szállal találja meg a kapcsolatot, míg a teremtő oldal a magasabb szellemi entitásra vetül ki, s mintegy „isteni privilégiummá” válik. Ez a fejlődés a kultúra sokféle jelenségében máig hatóan nyomon követhető – még saját házunk táján, a pszichoterápiában is, például a megértő feldolgozást és a verbális kommunikációt előtérbe állító módszerek dominanciájában. Mindez analógiába állítható azzal, ahogy az ember metaforikus „gyógyulását”, üdvkeresését segítő szellemi utak és gyakorlási módszerek többségében is a tudat megismerő oldala játszik meghatározó szerepet (megvilágosodás, kontemplatív-meditatív technikák, ösztönök és aktivitás mesterséges elfojtása vagy korlátozása). Az indiai tantra kettősségeket integráló bölcseleti alapvetése és az erre épülő jógák megszüntetik ezt a hasadást, és fölfedezik a tudat energetikai oldalát és kreatív potenciálját, mint a kiteljesedett és harmonikus élethez vezető gyakorlási út lehetséges hordozóját. Emez ősi megközelítési mód paradigmái és tapasztalatai megtermékenyítőek lehetnek a psziché energetikai oldalával dolgozni kívánó modern terápiás útkeresések számára is.