A kettős igazság

Előadó/szereplő
Pressing Lajos Lílávadzsra
A felvételt készítette
Buddha FM/Bende Zsuzsanna

Photo credit: Rolf Dietrich Brecher képe a flickr.com oldalon

A kettős igazság a mahájána buddhizmus egyik legmélységesebb, nehezen felfogható tanítása. A paradox elnevezés nem azt fejezi ki, mintha az igazság többféle lehetne, hanem ellenkezőleg: arra utal, hogy gondolatilag meghatározható, minden nézőpontból érvényes egyetlen igazság nem létezik. A fogalmi megállapítások végső értelemben eleve tévesek; a buddhizmusban az igazság nem hitvallásban vagy filozófiai nézetekben fejeződik ki, hanem a közvetlen tapasztalás útján élhető át a megvilágosult tudatosságban. A kettős igazság nem két megállapítást, hanem kétféle módszert jelent, amelyek segítenek leleplezni és eloszlatni a hétköznapi tudat szenvedést keltő káprázatait. Az interjúban Lílávadzsra Pressing Lajos megpróbálja közérthetően elmagyarázni a buddhista középút filozófiai tanításának a lényegét (48:59).