A jóga-meditáció sajátosságai Patañjali Yoga-sūtrái alapján

Szerző: 
Pressing Lajos Lílávadzsra

Bevezetés

Ez a klasszikus jógával foglalkozó tanulmány eredetileg előadás formájában hangzott el a Magyar Pszichológiai Társaság Relaxációs Munkacsoportjának ülésén, 1986. május 17-én. Már önmagában a tény is érdekes, hogy akkoriban a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében elmondhattam egy ilyen előadást, jóllehet már érezhetők voltak az akkori politikai rendszer bomlásának első jelei, ami az ideológiai szigor enyhülésében is megnyilvánult. Még ugyanebben az évben nyomtatásban is megjelent az írás a Buddhista Misszió Dokumentáció gondozásában.

Jóllehet ma már, az első megjelenés óta eltelt csaknem harminc év távlatából sok mindent másképp látok a jógával kapcsolatban, és az írásaim stílusa is sokat változott, a tanulmány legtöbb megállapítását ma is helytállónak érzem. E tanulmány alkalmas lehet arra, hogy utat nyisson a modern jóga eszméire nagy hatást gyakorló Patañjali-féle klasszikus jóga mélyebb megértéséhez, és segíthet helyretenni e jógával kapcsolatban elterjedt néhány közkeletű félreértést. Az azóta megismert sokféle jógahagyomány fényében hangsúlyozni szeretném ugyanakkor, hogy az itt közölt anyag kizárólag a Patañjalihoz köthető Jóga-szútrák tanításaival foglalkozik, más fontos jógahagyományok – így például a védánta jógája vagy a tantrikus jóga – filozófiai alapvetése különbözhet az itt leírtaktól.

Mivel a könyvesboltokban az írás régóta nem kapható, az újramegjelentetéshez az elektronikus közzététel látszott a leggyorsabb és legközvetlenebb lehetőségnek. Az elektronikus kiadás kisebb szerkesztési korszerűsítésektől és javításoktól eltekintve az eredeti nyomtatott változatot követi. Az írás terjedelme miatt az e-könyv formátumot választottam, a könyv fejezetei között a lap alján vagy a jobb oldali navigációs sávban található linkekkel navigálhatunk.

A szakkifejezések visszakereshetősége és a pontosság érdekében a szanszkrit kifejezések átírásánál az eredeti kiadásnak megfelelően nem a magyaros átírást, hanem az IAST ("International Alphabet of Sanskrit Transliteration") szabványát követtem. E betűkészlet megjelenítéséhez unicode betűtípus szükséges, a jelen elektronikus kiadvány tördeléséhez a legtöbb Windows rendszeren rendelkezésre álló unicode betűtípust használtam (UTF-8-as kódolással). Ha az olvasó képernyőjén a szanszkrit szavak nem jelennek meg helyesen, próbálkozzunk a betűkészlet és kódolás átállításával, illetve a Tahoma betűtípus beállításával. Az IAST átírásban közölt szanszkrit szavak mindenütt dőlt betűvel vannak szedve. Azok számára, akik nem ismerik a tudományos közleményekben elterjedt IAST átírást, egy kiejtési segédletet is csatoltam: Ha az egér mutatóját egy szanszkrit szó fölé visszük, akkor a szó alatt súgócímke formájában, magyar átírással is megjelenik a közelítő magyar kiejtés.

E tanulmány tudományos közleménynek készült, ezért nem mindenki számára lesz könnyű olvasmány. Bízom abban, hogy információgazdagsága és a belőle meríthető belátás alapján megéri majd az erőfeszítést. Ehhez minden kedves olvasómnak kitartást és sok inspirációt kívánok.