Az itt következő gondolatok 1994 nyarán, a reggeli üldögélések és étkezések előtt hangzottak el – fordította és válogatta Lílávadzsra.

A zen lényege

Magyarázok nektek dolgokról, amelyek kapcsolatban vannak a megvilágosodással; nehogy azonban megragadjon ennél a tudatotok. Forduljatok inkább a saját lényetek mélységes óceánja felé, és hozzátok magatokat összhangba annak valódi természetével. — Yangshan Mester

Sehol máshol

Ha a test és a tudat tiszta, minden dolog tiszta. Ha minden dolog tiszta, a test és a tudat is tiszta. A folyóba esett érmét csak a folyóban lehet megtalálni. — Yangqi Mester

Belső békesség

Az emberi életnek megvan a maga váltakozása. Nincs szükség a cselekvés elutasítására azért, hogy a csendet keressük – egyszerűen üresítsük ki a bensőnket, s hozzuk magunkat összhangba azzal, ami kívül van. Így a világ sürgő forgatagában is békében leszünk. — Yuanwu Mester

A szabadulás

Oldódj el minden korábbi képzelődésedtől, véleményedtől, értelmezésedtől és világi megismerésedtől, intellektuális gőgödtől, önzésedtől és felülmúlni-akarásodtól. Válj olyanná, mint a kiszáradt fa, mint a kihűlt hamu. Ha elérted azt a pontot, ahol abbamaradtak az érzések, elpárologtak a vélekedések, s a tudatod tiszta és üres, akkor nyissad meg magad a meditációs megvalósulásnak.

Ezután az állhatatosság fejlesztése válik elsődlegessé: a tudatot minden elszennyeződéstől állandóan szabadon kell tartani. A legcsekélyebb megingás is elég ahhoz, hogy elveszítsük reményünket a világ leküzdésére.

Maradj minden helyzetben szilárd és eltökélt, s akkor megőrzöd a belső békédet. Ha semmilyen fokozatra nem lehet többé besorolni – sem a bölcsek, sem a hétköznapi emberek közé –, akkor olyanná válsz, mint egy ketrecből szabadult madár.

Yuanwu Mester

A legfontosabb dolgok

A meditációs iskolázásban a legfontosabb, hogy mély gyökereket és szilárd ágakat fejlesszünk. Légy napi huszonnégy órán át állandóan éber, bárhol is tartózkodsz és bármit teszel.

Ha nem képződnek gondolatok, és egyáltalán nem áll többé semmi a szándékodban, akkor eggyé válhatsz a határtalannal, s teljes egészében elcsendesedsz és kiüresedsz. Cselekvésedet ettől kezdve nem akadályozza többé kétség és ingadozás.

Mihelyt véleményeket és értelmezéseket kezdesz kiagyalni, s azzal foglalkozol, hogyan érjed el a meditáció célját, vagy hogyan válhatsz mesterré, máris a lelkiállapotok és az anyagiság hatása alá kerültél: hagytad, hogy fogjul ejtsenek az érzékek és azok külsődleges tapasztalásai, a nyereséggel és veszteséggel, helyessel és tévessel kapcsolatos gondolatok. Márpedig hogyan volnál képes bármit is igazán megvalósítani félig ittasan és félig józanul?

Yuanwu Mester

Hópelyhek az izzó kemencében

Sohase hagyatkozzatok semmire, legyen az akár tiszta, akár tisztátalan. Ha így tesztek, akkor  tudat és nem tudat, vélekedés és nem vélekedés olyanná lesznek, mint az izzó kemencébe hulló hópehely. — Yuanwu Mester

Elengedettség és kiegyensúlyozottság

Ha az élet nyüzsgése közepette rá tudsz hangolódni a változásokra, és képes vagy azokkal összhangban cselekedni, miközben belül üres és elengedett maradsz, nyugodt környezetben pedig nem válik szerelmeseddé a csend, akkor mindig eleven maradsz, kerülj bárhová. Csak aki megértette az alapokat, képes belül üresnek lenni, mégis összhangban maradni a külsővel. — Yuanwu Mester

Bántó szavak

Ha az emberek rád fognak valamit, megpróbálnak rossz fényben feltüntetni, becsmérelnek vagy rágalmaznak, hát egyszerűen lépj egy lépést hátra, és figyeld önmagadat. Ne ápolj magadban ellenszenvet, ne bocsátkozz semmilyen vitába, s ne gerjedj méregre; ne hagyd magad felbőszíteni és ne engedj teret magadban a gyűlöletnek.

Egyszerűen menj tovább és tégy úgy, mint aki nem hallott és nem látott semmit. Akkor a rosszindulatú békétlenkedők előbb-utóbb eltűnnek maguktól. Ha leállnál velük, csak egymást váltanák a bántó szavak anélkül, hogy valaha is vége lenne.

Yuanwu Mester

Nem kettő

Nem kell a világban való tevékenykedést feladnod ahhoz, hogy az erőfeszítés nélküli elengedettséget elérjed. Tudnod kell, hogy a világi tevékenykedés és az erőfeszítés nélküli elengedettség nem két különböző dolog – csak ha elutasításra vagy megragadásra gondolsz, csinálsz ezekből kettőt. — Yuanwu Mester

Kérdő kíváncsiság

Ha meg akarod érteni a zen lényegét, kérdő kíváncsisággal kell a saját belsőd felé fordulnod, és teljes vehemenciával kell azt kutatnod. Ha a kérdő kíváncsiság elég mély, a transzcendens bölcsesség megjelenik. — Foyan Mester

„Engedd el a kötelet!”

Mihelyt valamit felismerve megállapítod: „ez az”, már olyan, mintha kezed-lábad össze lenne kötözve, s nem tudsz többé megmozdulni. Abban a pillanatban, hogy „az”-ként fölismered, már semmi sem igazán az, ami. Amennyiben nem ragaszkodsz az ilyen felismerésekhez, még meg lehet téged menteni.

Olyan ez, mintha építenél egy bárkát, amit fölszerelsz egy ezer mérföldes utazásra, hogy elérjél egy távoli kincses szigetet; majd leversz egy cölöpöt, s erősen hozzákötözöd ahhoz a hajót, mielőtt beszállnál, és elkezdenél evezni. Akár az idők végezetéig evezhetsz, mindig ott maradsz ugyanazon a parton. A bárka ide-oda himbálódzik, s te azt hiszed, hogy előbbre jutsz, pedig valójában egyetlen lépést sem mozdultál onnan.

Foyan Mester

„Ne gabalyodj bele!”

Nézzél úgy, hogy abban se néző, se látott ne legyen; hallj úgy, hogy abban se halló, se hallott ne legyen; gondolkodj úgy, hogy abban se gondolkodó, se gondolt ne legyen. A buddhizmus a lehető legegyszerűbb és az erőinkkel a legtakarékosabban bánó hozzáállás. Te magad vagy az, aki elpazarlod az erőidet, és nehézségek elé állítod magadat. — Foyan Mester

Keresés nélkül keresni

Ha keresel – mi az, ha nem zörejek és formák hajszolása? Ha nem keresel – miben különbözöl akkor a földtől, a fától, vagy egy darab kőtől? Keresned kell, ám anélkül, hogy keresnél! — Foyan Mester

Megnevezés nélkül – megragadásmentesen

A tágas térben ne próbálj meg határokat húzni; ha azonban azt mondanád, hogy a tágas tér maga a határtalanság, akkor a saját csapdádba estél. Ezért nem alkotnak azok, akik az ürességet felismerték, semmilyen képzetet az ürességről. Amikor az emberek szavakat vesznek elő, hogy a szellemet leírják és megnevezzék, sohasem képesek azt megragadni; ha azonban nem használnak szavakat a szellem leírására és megnevezésére, akkor sem képesek azt megragadni. — Foyan Mester

Nem is sejtett lehetőségek

Jó és rossz egyaránt a saját tudatodból fakad. Mit nevezel azonban – a viselkedésedtől és gondolataidtól eltekintve – a saját tudatodnak? Honnan származik a saját tudatod?

Ha az igazságnak megfelelően fölismered, honnan is származik a saját tudatod, egy szempillantás alatt eltisztul az utadból számtalan akadály, amit a saját magatartásoddal idézel elő. Ettől kezdve a legkülönfélébb, addig nem is sejtett lehetőségek nyílnak meg előtted anélkül, hogy azokat keresnéd.

Dahui Mester

A zen rejtett szelleme

Amennyiben meg kívánod látni a zen rejtett szellemét, mi sem könnyebb ennél. Egyszerűen lépj eggyel hátrébb, és bármit teszel is éppen, törekedj minden erőd bevetésével teljesen éber tudatában lenni annak, evés, ivás vagy beszéd közben éppúgy, mint bármely más, mégoly erős igénybevétel esetén is, amit a világgal való érintkezés követel tőled. — Ying-an Mester

Rossz szokások

A lelketek gyökerétől a szívéig nem más, mint rossz szokások halmaza. Ha nem láttok keresztül ezeken, s nem vagytok képesek függetleníteni magatokat tőlük, akkor valahol út közben elkerülhetetlenül meg fogtok rekedni. — Yuanshou Mester

Semmi erőlködés

A buddhizmusban nincs helye az erőlködésnek. Itt minden teljesen természetes. Felöltözöl, hogy magadat melegen tartsad, eszel, hogy csillapítsad az éhségedet. Ez minden. Ha megkísérled, hogy gondolkodjál rajta, már sohasem az, mint amiről gondolkozol. Ha megkísérled, hogy értelmezzed, sohasem az, mint amit értelmezel. — Yuanshou Mester

A Buddha bennetek

A világban nincs semmi maradandó; olyan az, mint egy égő ház. Egy ilyen helyen az embernek nincs módja hosszasan elidőzni. Egy pillanat alatt ott terem a mulandóság halált hozó démona, mely nem tesz különbséget öreg és fiatal, magas és alacsony társadalmi helyzet között.

Ha nem akartok különbözőek lenni a Buddháktól és a mesterektől, akkor ne kívül keressetek!

A jelenlét egy pillanatának tiszta fénye a tudatotokban maga a Buddha lénye bennetek. A jelenlét egy pillanatának nem megkülönböztető fénye a tudatotokban maga a Buddha bölcsessége bennetek. A jelenlét egy pillanatának osztatlan fénye a tudatotokban maga a Buddha megnyilatkozása bennetek.

Dazhu Mester

Mozgás és nyugalom

Ha a mozgásban próbáljátok a tudat lényegét megragadni, a nyugalomba tér ki előletek. Ha a nyugalomban próbáljátok a tudat lényegét megragadni, a mozgásba tér ki előletek. Olyan, mint egy hal a forrásban, amely hullámokat vet és táncol, ahogy neki jól esik.

Mozgás és nyugalom csak két állapot. A Mester, aki nem függ semmitől, szabadon alkalmazhatja bármelyiket.

Linji Mester

A gyökér és az ágak

Kizárólag a gyökeret próbáljátok minden erőtökkel a birtokotokba keríteni, és ne törődjetek az ágakkal, hiszen azok úgyis maguktól előállnak egy nap. Ha nem tettetek szert az alapokra, akkor azt sem érthetitek el – mégoly fáradságos iskolázással sem –, aminek abból kellene kinőnie. — Yangshan Mester

Tiszta tükör

A tudat a képesség, a jelenségek az adottságok. Mindkettő olyan, mint karcolások egy tükrön.
A tükör a maga tisztaságában akkor mutatkozik meg, ha sem karcolás, sem por nem csúfítja.
Ha a tudatról és a jelenségekről egyaránt megfeledkeztek, a természetetek megvalósul.

Yangqi Mester

A zen út

Az út nem igényel gyakorlást – egyszerűen nem kell azt beszennyezni. A meditációhoz nincs szükség semmiféle módszeres erőlködésre – a fontos csak az, hogy megállítsuk a tudatot.

Ha a tudatot megállítottuk, megszűnik a kérődző töprengés. Ha nem igyekszünk az utat különösebben gyakorolni, fokozatosan az útra kerülünk.

Ha nem töprengünk, akkor nincs világ sem, amit meg kellene haladni. Ha az utat nem igyekszünk különösebben gyakorolni, nincs többé út sem, amit keresni kellene.

Huanglong Mester

A családi kincs előásása

Ha a meditáció közvetlen élményére törekszel, mindenekelőtt abba kell hagynod a törekvést. Amit törekvéssel elérhetnél, azt már beszennyezték a gondolataid.

A meditáció csodálatos kincse olyasvalami, ami eleve teljesen tiszta és nyilvánvaló, s már eddig is ez volt mindig valamennyi cselekvésed erőforrása.

A szabadságba csak akkor fogsz tudni áttörni, ha megakasztod a gondolataid nyüzsgését, s eljutsz arra a pontra,  ahol az összes dolog még meg nem született; ha nem merülsz el többé az érzéseidbe, nem ragaszkodsz többé a fogalmaidhoz, hanem úgy, ahogy van, túllépsz ezeken.

Akkor a zen az egész világban világosan jelenvalóvá válik, s a dolgok összessége mindenütt annak hatalmas művévé alakul.

Minden a saját szívedből fakad. Ez az, amit az egyik régi mester a családi kincs előásásának nevezett.

Yuanwu Mester

Bizalom és felismerés

Ha el tudod engedni az eddigi tudásodat és megértésedet, ha ki tudod nyitni a szívedet, és nem tartasz többé semmit az eszedben, hanem átéled azt a tiszta és üres mélységet, ahol nincs többé érvénye semmilyen szónak és gondolatnak, akkor egybeolvadsz az alappal, belemerülsz a végtelenbe és eléred azt a bennerejlő bölcsességet, ami semmilyen módon nem „elérhető”.

Ezt nevezzük átható felismerésnek és mély bizalomnak. Ezen túl található a lehetséges határtalan, mérhetetlen mélységű tartománya, amely még mind megtapasztalásra és megvalósulásra vár.

Yuanwu Mester

»Mi vagy te itt és most?«

Hogy-hogy nem vagy képes felfogni saját lényegedet, amikor pedig az állandóan jelen van? A buddhizmusban nincsen semmi rendkívüli; csupán a lényeghez kell eljutni, másra nincs szükség.

Nem arra tanítunk benneteket, hogy a felmerülő gondolatokat kioltsátok, elnyomjátok a testeteket és a szellemeteket, behunyjátok a szemeteket és ezt meditációnak tartsátok. A meditáció nem ilyen jellegű.

Egyszerűen csak szemléld azt, ami ebben a pillanatban vagy – honnan jön mindez? Miért zavarodik meg?

Foyan Mester

Zen bóbiskolás

Manapság vannak emberek, akik egyszerűen csak odaülnek. Kezdetben még éberek, rövid idő után azonban elálmosodnak. Tíz közül kilencen csak ülnek és bóbiskolnak. Ha fogalmatok sincs arról, hogyan üljön be teljes valójában az ember, hogyan várjátok, hogy a puszta itteni üldögéléstől belátásra juttok? — Foyan Mester

Feledni

Ahhoz, hogy Buddhává válhass, először is határozottan át kell törnöd a szokások vetését, majd pedig bele kell gondolnod az ok és okozat törvényébe, hogy visszarettenj a helytelen magatartástól. Azután hagyd a tudat összes tárgyát  magad mögött, fejezz be minden tépelődést. Ne engedj be az elmédbe se jó, se rossz gondolatokat, felejtsd el a buddhizmust éppúgy, mint a világ dolgait. Hagyd a testet és a tudatot lehullani magadról, mintha csak egy szakadék szélén állnál. Légy olyan, mint a tér: teljesen megkülönböztetés nélkül, abbahagyva az élettel és halállal kapcsolatos szubjektív gondolatok szövését. Bármilyen szemlélettel rendelkezel is, hántsad le azt magadról, s ne hagyd, hogy tovább bonyolítsa magát. — Xiatang Mester

…nincs zen…

 

Az úton járó emberek tudata éppen olyan, mint az íj húrja. Mivel nem terheli őket a más és az én, a helyes és a hibás, a szent és a profán, a jobb és a rosszabb eszméje, s mert mentesek a hamisságtól, megtévesztéstől, hízelgéstől és alattomosságtól, maguktól hozzáférnek a tudat lényegiségéhez, amely nem tapad meg semminél.

Hiszen alapjában véve nincs sem más, sem én, nincs semmi megszokott, nincs szent, nincs tudat, nincs Buddha, nincs dolog, nincs zen, nincs tao, nincs semmi misztérium, nincs csoda.

Elég egyetlen szubjektív megkülönböztetés, a legkisebb megtapadás vagy elutasítás, s egy pillanat alatt máris szarvak nőnek a homlokodon, és belezuhansz a tízezer dolog csapdájába, amelyek kiút nélkül rángatnak ide-oda anélkül, hogy valaha is szabaddá és függetlenné tudnál válni.

Yuansou Mester