Fénylő, szerető valódi természetünk

Előadó/szereplő
Lílávadzsra Pressing Lajos

A Nap más spirituális hagyományokhoz hasonlóan a buddhizmusban is a végső szellemi valóságnak, tudatunk buddhatermészetének a metaforája. Világosságával ez tesz tapasztalhatóvá minden jelenséget, határtalan teremtő erejével pedig ez táplálja és növeszti az élet minden formáját, korlátok és feltételek nélkül. A maitrí, a spirituális értelemben vett szeretet nem valamiféle szentimentális érzelem vagy finnyás vonzódás, hanem teremtő erő: áradó, kirobbanó életöröm és életszeretet. 

A világosság és a szeretet természete viszont nem az összehúzódás és a bezárkózás, hanem a végtelen nyitottság és az állandó tágulás. Ahogy Máté evangéliuma fogalmazza: "Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindenkinek, akik a házban vannak" (5.15)

Ünnepi beszéd a 2022. évi téli napfordulón.