Beszélgetés a rasszizmusról

Előadó/szereplő
Lílávadzsra Pressing Lajos
A felvételt készítette
Buddha FM/Bende Zsuzsanna

Photo credit: Drake Mallard képe a flickr.com oldalon

A 2020 nyár elején készült interjú aktualitását az a társadalmi felbolydulás adta, amelyet George Floyd tragikus halála váltott ki az Egyesült Államokban. A rasszizmus és az előítéletesség nem tartozik a buddhizmus hagyományos témái közé. A Buddha azonban számos tanítást adott általában a nézetek és a világképek kialakulásával és következményeivel kapcsolatban. Ezek áttételesen a rasszista ideológiákra és az előítéletekre is alkalmazhatók. A beszélgetésben Pressing Lajos Lílávadzsra kifejti, hogy a rasszizmus más ideológiákhoz hasonlóan az énérzet megerősítésére és fenntartására irányuló mechanizmusok egyik sajátos esete, melynek fő funkciója az önazonosság védelme. Az énérzethez hasonlóan ez is a nemtudásban gyökerezik, s tartalmát gyakran színezi a másik két nem üdvös gyökér, a mohóság és a gyűlölet is, amelyeknek az igazolására használják. A beszélgetés kitér a rasszizmus és a kasztrendszer hasonlóságára és különbözőségeire, valamint a Buddhának a kasztrendszerrel kapcsolatos állásfoglalására. A lejátszóra kattintva meghallgatható a rádióbeszélgetés hangfelvétele (39:57).