Buddhizmus és pszichológia

Előadó/szereplő
Lílávadzsra Pressing Lajos
A felvételt készítette
K.G. Yorgos

2004 szeptemberében a Tan Kapuja Buddhista Főiskola konferenciát rendezett A buddhizmus és a pszichológia címmel, melynek előadói mindkét területen egyaránt jártas szakemberek – Dr. Daubner Béla, Dr. Popper Péter és jómagam voltunk. Akkoriban még sokkal kritikusabban láttam buddhizmus és pszichológia viszonyát, és az előadásomban is ez a kritikai él domborodik ki. A konferencia óta eltelt 10 évben jelentős és pozitív változások mentek végbe ezen a téren: a buddhizmus értékei és módszerei a mentálhigiénés szakemberek széles körében találtak kedvező visszhangra, és tapasztalatom szerint nemcsak technikák átvétele zajlik, hanem sok pszichológus, pszichiáter és szociális segítő értette meg és tette magáévá a buddhista életszemlélet, emberkép és értékrend fontos elemeit, elismerve és méltányolva a buddhizmus spirituális tartalmát is. Talán egy kicsit a buddhista szemlélet terjedése is hozzájárult ahhoz, hogy napjaink pszichiátriai ellátása sokkal humánusabb és emberközpontúbb, mint akár csak egy évtizeddel ezelőtt.

Jóllehet ma valószínűleg máshová tenném egy ilyen témájú előadás hangsúlyait, és a kritikai megközelítés helyett többet beszélnék a két terület gyümölcsöző egymásra hatásának tapasztalatairól, a 2004-es előadásomat is vállalhatónak látom mai szemmel is. Az abban megfogalmazott alapelvek, ha sarkosak is, ugyanúgy érvényesek, és segítenek a dilettáns, felületes értelmezések elkerülésében. Ezenkívül az előadás információgazdagsága miatt is a közzététele mellett döntöttem, remélve, hogy ezzel segíthetem a buddhizmus és pszichológia együttműködése iránt komolyan érdeklődő szakemberek képzését, tájékozódását.

Az előadás elég hosszú, kb. 80 perc, és a követése elmélyült figyelmet igényel, ezért úgy érdemes elindítani a lejátszást, ha van erre egy kis zavartalan szabadidőnk. Sajnos a hang minősége nem a legjobb, mert a rögzítés a kamera mikrofonjával történt, de azért érthető. Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni Yorgosnak a videó elkészítéséért és digitalizálásáért.