Modernitás és buddhizmus

Előadó/szereplő
Lílávadzsra Pressing Lajos
A felvételt készítette
Yorgos

Ez az előadás, amely a "Van-e a hamburgernek Buddha-természete" című tanulmányom alapjául szolgált, a Tan Kapuja Buddhista Főiskola 2004 márciusi konferenciáján hangzott el. Az előadás élő jellege és eltérő hangsúlyai miatt érdemes lehet azonban megnézni akkor is, ha valaki már olvasta az írott változatot. A felvétel tartama 1:19:27.

Az előadás a modernitás és a posztmodern korszak egyes jelenségeinek a spirituális tradíciókhoz, ezen belül is elsősorban a buddhizmushoz való viszonyával foglalkozik. Megvizsgálja azokat a kihívásokat, amelyeket a mai életforma állít a spirituális gyakorlóval szemben, és fölteszi a kérdést, lehet-e és ha igen, hogyan lehet a mai világban is hiteles szellemi életet élni? Az előadás első része meglehetősen borús és sötét képet fest, melyben a posztmodern időszak számos tünetét a kalijuga beköszöntének jeleként értékeli; majd a végén váratlan fordulattal mégis egy optimista és lelkesítő, a modern kor pozitív lehetőségeit felmutató, programadó látomásban csúcsosodik ki.