Végtelen történet

Előadó/szereplő: 
Lílávadzsra Pressing Lajos
A felvételt készítette: 
Halmy György

Halmy György filmklubja a Tabán Moziban
– a tavaszi sorozat első vetítésének meghívott vendége Dr. Pressing Lajos volt

2013.március 1.-én pénteken, este 6 órakor premierrel indult Halmy György filmklubjának tavaszi vetítés sorozata. A Végtelen történet című film a rendkívüli tehetségű és különleges elhivatottságú magyar néprajzkutatóról, Schmidt Éváról készült filmsorozat új epizódja, melynek nyersanyagát a Schmidt Éva Emlékév összejövetelein felvett interjúk és megnyilatkozások, valamint az Éva életében készült, eddig még nem publikált felvételek adták. A hozzászólók között Dr. Pressing Lajos pszichológus és buddhista tanító, Szathmári Botond buddhista filozófus és Péterffy András filmesztéta fejtették ki gondolataikat., mellettük a film egyik főszereplője Kiss Anna Kossuth-díjas költő, akinek személyisége, sorsa, világképe sokban rokon Éváéval. A filmben archív felvételen megszólalt  Éva édesanyja, aki lányával együtt, a régi családi fotóalbumot nézegetve emlékezett vissza arra a különös kislányra, akiből később kalandos életű kutató lett. A filmet végigkísérték az Éva kedvenc regényéből, Michael Ende Végtelen történetéből Bárd Noémi Polli által felolvasott részletek.

A vetítés utáni beszélgetés vendége Dr. Pressing Lajos és a film rendezője, Halmy György volt.

Ízelítő a Végtelen történet című filmből

Halmy György filmklubjáról

Halmy György filmklubja 8 éve működik a Tabán Moziban (Budapest I.,Krisztina körút 87-89.), illetve keddenként a Pinceszínben (Budapest, IX. Mátyás u.7.). Filmes válogatásai és a vetítések utáni beszélgetések az időtlenséget, a mítoszok keletkezését és jelenlétét, a sámán, a táltos és más ősi hitvilágok életünkre gyakorolt hatását, történelmünk fő kérdéseit vizsgálják. Munkásságának talán legmeghatározóbb találkozása a 10 évvel ezelőtt elhunyt legendás néprajzkutatóval, Schmidt Évával való megismerkedés, aki később filmjeinek szakértője, szereplője, majd a rendező barátja lett. Halmy György eddig összesen 11 filmet készített Schmidt Évával, Schmidt Éváról, a legutóbbiakat Schmidt Éva emlékére. A Sámánösvényen, aSámánüzenet és az Utazás a túlsó világba Schmidt Éva nyomán című sorozat részei után a Schmidt Éva élete halála után sorozatcímet viselő filmek készültek el.

A FILMKLUB TOVÁBBI PROGRAMJA

2013 március 26. kedd, este 6 óra: Halmy György Lükő Gáborral készített filmjei
Helyszín: Pinceszín (Budapest, IX. Mátyás u.7.)

Halmy György a Lükő Gábor (1909 – 2001) néprajzkutatóról készült dokumentumfilm-sorozatát röviddel a tudós halála előtt forgatta. A tudós munkásságát csak kevesen ismerik, mert a második világháború utáni szellemi éra rá is több évtizedig tartó mellőzöttséget mért. A sorozatban a Kossuth- és Széchenyi-díjas tudós rendkívüli őszinteséggel vall saját magáról és munkásságáról. Lükő Gábor a magyar tudományos életben különleges helyet foglal el. Ezt mutatja az is, hogy nevezték őt néprajzkutatónak, etnográfusnak és szociálpszichológusnak egyaránt. A különböző  tudományágakra szakadt néprajztudományt, amelyet ma etnográfia, néplélektan, pszichológia, szimbólumkutatás, néphagyomány, rítus és népzene kutatásként tartanak számon, ő egészként élte meg és kutatta. Vallotta, a szétszakadt részek külön megfigyelése, kutatása kevesebb eredményre vezet, mintha az élet egészét szemlélve dolgozzuk fel a külön kutatott területeket, tehát a hangsúlyt az élet teljességének vizsgálatára fektette és a különvált szakterületek egymásra építkező tényezőire.
Ez a sokszínűség, amit ezek az elnevezések is mutatnak, nála nem felszínességet, hanem azt a fajta tudományos megközelítési módot takarja, ami hosszú ideig egyedülálló, vagy nagyon kevesek sajátja volt a magyar tudományban.

"Az Úristen különös kegyelme magyarrá tett"  '73'
- Lükő Gábor vall elfelejtett mítoszainkról

Rendező: Halmy György
Lükő Gábor néprajztudós 2001. március 15-én életművéért Kossuth-díjat kapott. Sajnos nem sokáig örülhetett a rangos kitüntetésnek, mert májusban, 92 éves korában elhunyt. A portréfilm felidézi Lükő Gábor kutatómunkáját és egy hosszú élet elkötelezettségét a népi kultúra iránt. 90. születésnapján mondta az őt ünneplő barátoknak, tanítványoknak: "Szeressétek és becsüljétek a magyar s a kelet-európai kultúrát és rólam feledkezzetek el".

Lükő  Gábor mondja: „- engem is óva intett annak idején boldog-boldogtalan. Nem lehet ma már polihisztor a tudós, annyira elszaporodtak a szaktudományok és azok tételei. Engem már akkor magával sodort az élet, vagy csak egyetlen embernek eleven élete. Élni kell az életet, csak úgy lehet megismerni, foglalta törvénybe Karácsony Sándor, és nekem szárnyakat adott. Mert úgy élt ő is közöttünk, diákok között, megosztva örömünket és bánatunkat, minden-minden gondunkat, ahogy aztán én is elindultam népek és korszakok felé.”

2013 március 27. szerda este 6 óra: Csáji László Koppány filmjei
(Vendég: Csáji László Koppány), Helyszín: Tabán mozi (Budapest I.,Krisztina körút 87-89.)

Hunza mítoszok Belső-Ázsiában 35'

A Hunza völgy ma Észak-Pakisztánban, az Indiától elhódított kasmíri területen fekszik. Sokak szerint ez a csodálatos és elzárt völgy ihletett a rejtélyes Shangri La világának megalkotására. Az itt élők többsége egy burusaszkinak nevezett nyelvet beszél, ami más nyelvekkel nem rokonítható különleges nyelv, és ősi hite szerint samanizál. Ebbe rendkívül elzárt világba kalauzol el ez a magyar dokumentumfilm, ami Csáji László Koppány expedíciójának 2001-ben készült beszámolója az itt talált népekről, történelmükről, népdalaikról, mondáikról, meséikről és mítoszaikról, illetve a hunzai sámánokról, a bitánokról. Megtudjuk, hogy a két mitikus vadászt hogyan jutott el e vidékre, hogyan népesült be a völgy két királysága: Hunza és Nagar. Megtudhatjuk, hogy miért olyan fontos számukra a sárgabarack és hogy melyik a világ legmagasabb megmászatlan csúcsa. Bepillantást nyerünk a tündérek világába, akik a sámánok segítői és láthatunk sámánszertartást is a velük készült riportok mellett. A rövid film egy különleges világ archaikus kultúrájába enged bepillantást.

Viszontagságos út a Thui-hágón át a kowarok földjére 30'

Ez a 2001-ben készült dokumentumfilm a mai Észak-Pakisztánhoz tartozó kasmíri területekről indított gyalogos expedíció útbeszámoló filmje. Az expedíció tagjai átvágnak a Karakorum és a Hindukush-hegység ötezer méter körüli hágóin a Wakhan-korridor közelében lévő vidékre, ahol egy rendkívül archaikus kultúrát őrző nép, a khowárok kultúrájába nyernek bepillantást. Éppen az aratás folyik, és megtanulják különleges népdalaikat, megismerik aratóünnepüket és nyelvüket. A film az expedíció élményeit és etnológiai eredményeit kívánja vázlatosan bemutatni egy élménydús beszámolóban.