Általános felhasználási feltételek

A http://dakiniland.net weboldal (továbbiakban: weboldal) használatának megkezdésével, a weboldal látogatásával és szolgáltatásainak igénybe vételével a felhasználó elfogadja a weboldal itt közzétett felhasználási feltételeit. A weboldal üzemeltetője jogosult a jelen felhasználási feltételeket bármikor egyoldalúan, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítani. Ilyen esetben a weboldal üzemeltetője a módosított felhasználási feltételeket a weboldalon közzéteszi. A módosítást követően a weboldal látogatásával és használatával a felhasználó automatikusan elfogadja a módosított feltételeket. A felhasználási feltételek részét képezik a weboldal üzemeltetőjére vonatkozó adatok (lásd Impresszum) és a külön oldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat.

A weboldal célja Dr. Pressing Lajos műveinek, tanításainak és előadásainak, valamint egyéb ezekhez kapcsolódó tartalmaknak az összegyűjtése és online elérhetővé tétele, továbbá a buddhista, jógikus és spirituális önképzés segítése oktatási és gyakorlati segédletek megosztása útján. A weboldal használata és szolgáltatásainak igénybe vétele ingyenes. A weboldal üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez a felhasználó önkéntes adományokkal vagy egyéb gyakorlati segítséggel hozzájárulhat. Az önkéntes adomány nem képezi szolgáltatás ellenértékét, és juttatása nem teremt jogalapot arra, hogy az adományozó az oldalt a többi felhasználóétól eltérő feltételekkel használhassa, vagy a többi felhasználóétól eltérő szolgáltatásokra támaszthasson igényt.

Regisztrálás és regisztráció törlése

A weboldal szolgáltatásai regisztrációval és regisztráció nélkül is használhatók. A felhasználó a weboldalra történő regisztrációval, illetve regisztráció hiányában a weboldal böngészésével automatikusan elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen felhasználási feltételeket. Önkéntes regisztráció esetén a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weboldal üzemeltetője a regisztráció során megkapott személyes azonosításra alkalmas adatait kezelje. A regisztrációhoz szükséges adatok típusára, azok kezelésére és törlésére vonatkozó részletes tájékoztatást az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza.

A weboldal regisztráció nélkül is használható, bizonyos tartalmak (például zártkörű előadások hang- és mozgókép-felvételei) az üzemeltető szerzői jogainak (lásd lejjebb) védelme érdekében csak előzetes regisztrációval válnak hozzáférhetővé. Ezen túlmenően bizonyos, a buddhista vallási hagyományban személyes átadáshoz kötött tartalmakhoz a regisztrált felhasználók is csak akkor férhetnek hozzá, ha eleget tesznek a buddhista hagyomány ilyen tanítások átadására vonatkozó feltételeinek. Ha a felhasználó eleget tesz ezeknek a feltételeknek, a honlap üzemeltetőjével való személyes kapcsolatfelvétel útján kérheti az ilyen tartalmakhoz való hozzáférési jogosultságot.

A regisztráció során megadott személyes adatait a felhasználó a felhasználói menüben ( http://dakiniland.net/user ) bármikor saját maga módosíthatja vagy törölheti, és ugyanitt lehetősége van a regisztráció törlésére is. A regisztráció törlése a weboldal üzemeltetőjéhez intézett e-mail üzenetben is kérhető. A regisztráció törlésével a felhasználó felhasználói fiókja megszűnik, és a felhasználó elveszti hozzáférési jogosultságát a regisztrációhoz kötött tartalmakhoz.

Szerzői jog

A jelen weboldalon közzétett tartalmak és művek – hacsak a tartalomnál ettől eltérő megjelölés nem szerepel – a weboldal üzemeltetőjének (lásd impresszum) szellemi tulajdonát képezik, és szerzői jogi védelem alatt állnak. Bármely, a személyes célú felhasználáson túlmenő többszörözésükhöz, továbbadásukhoz, közzétételükhöz, módosításukhoz vagy üzleti célú felhasználásukhoz a jogtulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

A jelen weboldalon található audiovizuális tartalmak szintén szerzői jogi védelem alatt állnak. Az ilyen tartalmakat – hang- és mozgóképfelvételeket – a felhasználó online hallgathatja vagy megtekintheti, nem jogosult azonban ezek adathordozón (számítógépen, merevlemezen vagy egyéb számítástechnikai adathordozón, telefonon, kamerán vagy hangrögzítő eszközön) való rögzítésére, még személyes felhasználás céljából sem.

A jelen weboldalon közzétett tartalmakat a felhasználó a közösségi médiumokban (Facebook, G+, Twitter stb.) a tartalom eredeti webcímére mutató linken keresztül jogosult megosztani. Ezen túlmenően a tartalom jelen weboldalon kívüli megjelenítéséhez – abban az esetben is, ha ez technikailag az eredeti weboldal beágyazásával történik – a jogtulajdonos írásbeli engedélye szükséges. A szerzői jogi törvény által engedélyezett rövid idézetek közzététele esetén meg kell adni a mű szerzőjére és eredeti forrására való hivatkozást.

Azon szövegek és képek esetében, amelyek nem a jelen weboldal kiadójától származnak, a forrásadatokat és szerzői jogi bejegyzéseket az egyes közleményeknél tüntettük fel. Ahol ennek a weboldalnak a tartalmai nem az üzemeltető szellemi termékei, az érintett harmadik felek szerzői jogait figyelembe vettük, és ezt az egyes tartalmaknál feltüntettük. Amennyiben a felhasználó ennek ellenére harmadik fél szerzői jogát sértő tartalmat észlel, kérjük, szíveskedjék erről a weboldal üzemeltetőjét értesíteni. Az ilyen tartalmakat a jogsértés tudomásunkra jutását követően haladéktalanul eltávolítjuk.

Ha a felhasználó a weboldal tartalmaival kapcsolatos visszaélést vagy jogsértést követ el, az üzemeltető a weboldal használatából minden további értesítés nélkül kizárhatja, és a jogsértés megszüntetése érdekében jogi lépéseket kezdeményezhet, súlyos jogsértés esetén kártérítési követeléssel léphet fel.

A weboldal üzemeltetőjének felelőssége

A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a weboldal üzemeltetője nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, továbbá fenntartja magának a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére vagy megszüntetésére. Bár az üzemeltető a közzétett tartalmakat igyekszik a lehető legnagyobb gondossággal elkészíteni, nem vállal felelősséget a weboldalon esetlegesen előforduló elírásokért vagy tartalmi hibákért, valamint az ezekből adódó jogi következményekért.

A weboldal üzemeltetője nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a weboldal létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, teljes leállításából, a weboldal tartalmainak törléséből, továbbá adatátviteli vagy rendszerhibából, esetlegesen a weboldal által hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

A weboldal üzemeltetője minden ésszerű és elvárható intézkedést megtesz a weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle szavatosságot vagy garanciát nem vállal a weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, valamint megszakítás nélküli működéséért. A felelősség saját számítógépe, valamint az azon található adatok védelméért és vírusmentességéért a weboldal látogatóját terheli.

Kapcsolódó webhelyek, felhasználói tartalmak

A weboldal üzemeltetője nem vállal felelősséget a weboldalon megjelenített webcímekről elérhető külső honlapok tartalmáért, valamint adatvédelmi gyakorlatáért. Amennyiben tudomásunkra jut, hogy az általunk hivatkozott külső weboldal vagy maga a hivatkozás harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, az ilyen webcímet haladéktalanul eltávolítjuk a weboldalról.

A weboldal üzemeltetője nem vállal felelősséget a felhasználók viselkedéséért, és kizár minden felelősséget a honlap látogatói által a weboldalon elhelyezett tartalmakért, beleértve a hozzászólásokat és a felhasználók által feltöltött adatokat és webcímeket. A felhasználók által a weboldalra feltöltött bármely tartalomért a felelősség a tartalmat elhelyező felhasználót terheli.
Jogsértő tartalom észlelése esetén a weboldal üzemeltetője a jogsértő tartalmat külön értesítés vagy felszólítás nélkül, haladéktalanul eltávolítja. Ismétlődő vagy súlyos jogsértés esetén az üzemeltető a felhasználót az oldal további használatából kizárhatja. A felhasználók által feltöltött tartalmak és egyéb adatok tárolására vagy megjelenítésére a weboldal üzemeltetője nem vállal kötelezettséget, és azokat szerkesztési, technikai vagy bármely egyéb okból is bármikor eltávolíthatja.

Adatvédelem

A jelen webhely által gyűjtött adatok kezelésére vonatkozóan lásd a külön oldalon elhelyezett Adatvédelmi nyilatkozatot.