A holdüdvözlet (candra-namaskāra) egy a napüdvözlethez hasonló, kétszer tizennégy ászanából álló összetett gyakorlatsorozat. melynek ma már inkább csak a testi vonatkozásai közismertek. Pedig e gyakorlatsor valójában önálló meditációs szádhanát alkot. Legkülső szinten a Hold házait vagy fázisait (fő hatásterületeit, átváltozási szakaszait) képviselő tizennégy holdistennő rituális köszöntésére irányul. E holdistennők a nagy Anyaistennő, Durgá különféle alakjai. Durgá pedig Siva erejét vagy női oldalát, a Saktit személyesíti meg. Mélyebb szinten a holdüdvözlet meditációja magában foglalja az egyes ászanákban megidézett holdistennők mantráinak, rūpáinak (meditációs formáinak), attributumainak és yantráinak (misztikus jeleinek) ismeretét és alkalmazását, valamint az ászanák által aktivált finomenergia-központokkal, az úgynevezett cakrákkal kapcsolatos meditációs műveleteket. Az alábbi, e-könyv formájában összegyűjtött jegyzetek azokat az információkat tartalmazzák, amelyek a holdüdvözlet meditációs szádhanaként történő gyakorlásához szükségesek.

FIGYELMEZTETÉS:
Az itt közölt információkat  a tanulást megkönnyítő segédanyagnak szánom a szellemi jóga tanfolyamaimat látogató hallgatók számára. Olvasásuk és tanulmányozásuk a módszer alkalmazásához szükséges szóbeli tanításokat és átadást nem helyettesíti! Ha valaki szeretné a gyakorlatba átültetni ezeket az ismereteket, keresse egy hozzáértő tanító vagy jógaoktató útmutatását.

Az itt közölt információk alapjául azok a jegyzetek szolgáltak, amelyeket Molnár Viktor, Nagy Enikő és Tamás Gabriella tanítványaim készítettek az általam tartott szóbeli tanításokon. Az anyag összeállításában elsősorban a Tantrarāja Tantra (ed. by Mahāmahopādhyāya Lakshmana Shastri, Introduction by Arthur Avalon. Motilal Banarsidass, Delhi, 1926/1981) című műben található leírásokra támaszkodtam.

Általános útmutatás

A holdistennőket nityāknak nevezik (a szó jelentése: örökkévaló, veleszületett, az élet inherens részét alkotó), és összesen tizenhat van belőlük. A holdüdvözlet gyakorlatában azonban közülük csak tizennégy jelenik meg, mert az újhold, akit a nagy Anyaistennő Mahātripura Sundarī személyesít meg, a természet megnyilvánulatlan ősállapotát képviseli, a természet önmagára eszmélését jelképező telihold (Cidrūpiṇī) pedig az összes alak együttesét, teljességét jelenti. A Hold ciklusának fogyatkozó és növekedő felében egyaránt tizennégy fázison megy keresztül, ezeket képezi le a holdüdvözlet tizennégy, szimmetrikusan végrehajtva huszonnyolc művelete.

A nityā istennők kultusza a tantrikus saiva hagyomány része. Ugyanebbe a hagyományba illeszkednek a napüdvözlet istenségei is. A Nap Sivát, a Hold pedig a Sakti erőit képviseli. A klasszikus jóga az Isten transzcendens megjelenését (a Siva aspektust) hangsúlyozza. A tantrikus sákta hagyományban elterjedt a Sakti oldal beépítése a szellemi gyakorlatokba. Valójában azonban ezek nem két különböző princípiumot jelentenek. A nem kettős Istennek, Brahmannak van egy Siva és egy Sakti, egy transzcendens és egy immanes oldala. E kettő azonban benne egységet alkot. Siva, a transzcendens oldal túl van a világon; nem bonyolódik bele a létezésbe, hanem mindig tiszta és érintetlen marad. Az immanens oldalt az Anyaistennő által megszemélyesített Sakti képviseli, aki nemcsak benne van a világban, hanem egyenesen saját magából formálja meg és növeszti ki a világot, Ő hozza létre magában annak tulajdonságait.

Siva a Nirguṇa-brahman: az Isten ulajdonságok nélküli, transzcendens oldala. Ő békés és harmónikus, akiben az ellentétek kiegyenlítik egymást, és a világ feszültségei nyugvópontra jutnak.
A Sakti a Saguṇa-brahman: Istennek amaz oldala, aki láthatóvá válik a világban és világként. Ő dinamikus és energikus, a világ a természetét alkotó feszültségekből keletkezik.

A holdüdvözlet részét képező tizennégy tartás a Sakti tizennégyféle megnyilatkozása. A holdüdvözlet azt mutatja be, ahogyan a Sakti kibontakoztatja magából a világot, majd szétoszlatja azt, megvalósítva az Isten (Brahman) önmagára ébredését. E folyamat minden egyes fázisát egy-egy istenség személyesíti meg, őket hívjuk meg a holdüdvözlet bemutatásakor, róluk meditálunk és hozzájuk imádkozunk. A gyakorlat első felében a Brahman kreatív energiája nyilvánul meg, második felében pedig a feloldás és ébredés műveletei állnak előtérben. A jegyzet egyes fejezeteiben a gyakorlat ászanáinak sorrendjében ismertetjük az adott fázishoz tartozó istennő mantráját és jellegzetességeit.