Az istennő neve

Nitjaklinnā

"Örökké Nedves", "Örökké könnyező"
Neve a termékenységre és az élettel való együttérzésre utal.

Mantra

Rövid mantra:
   Oṁ nityaklinnāyai namaḥ

Hosszú mantra:
   Āṁ  namaḥ

Vidyā-mantra:
   Aiṁ
Namaḥ

Gāyatrī-mantra:
   bca dhīmahi
   tano nityā pracodayāt

Tartás

2. Nyújtózás fölemelt kézzel - hasta-uttānāsana

Csakra

Vi

Tulajdonságok

  • Piros színű, ruhája is piros, piros szantálkrémmel van bekenve.
  • Mosolyog, 3 szeme van. Azt is látja, ami a kettősségen túl van.
  • Homlokán izzadságcseppek vannak, mint valami igazgyöngyök.

Karok és attributumok

Jobboldalt (gyümölcs) Baloldalt (ösvény)
1. ösztöke (aṅkuśa) 1. lasszó (pāśa)
2. félelmet eloszlató tartás (abhayamudrā)  2. ivócsésze

Az attributumok szimbolikus jelentése

  • Bal középső kézben: lasszó, a vágy (rāga) jelképe. A tanítvány tudatállapotától függ, hogy ez megkötő vagy segítő erőként hat-e. A szellemi homályban élő lényeket hozzáköti az érzéki élvezetekhez, a bölcseket pedig kirántja belőle.
  • Jobb középső kézben: ösztöke, az ellenszenv (dveṣa) jelképe. A világi embert ez ide-oda lökdösi, a tanítvány viszont az ellenszenvet is felhasználhatja arra, hogy a gyakorlás erőfeszítéseit növelje.
  •  

Szerepköre és működése

A termékenység feltétele a nedvesség. A tiszta energiáknak, amik feszültség formájában jelennek meg, formát kell ölteniük. A folyékonyság forma. A föld elemhez a tömeg tartozik, rögzít, nem tud formát létrehozni, megakadályozza a formát. A magból önmagában nem lesz fa, csak ha vizet kap.

Létrehozza az energiákat, folyékonnyá teszi, megformálja. Ugyanúgy formálja meg saját nedvességéből a világot, mint ahogy az anya a testéből, saját nedveiből a csecsemőt. Anya gyermeket szül, Anyaisten a világot. Az Anyaisten nedveiben benne vagyunk, nem is tudunk kijönni belőle, minden sejtünk az Anyaisten teste (azaz az ő sejtjei vagyunk), Anyaisten idegrendszere. Rajtunk keresztül gondolkodik, reflektál. Énünk megszüntetésével elmulasztjuk a kóros sejtelváltozást. Benne úszunk, így formál.

Örökké könnyező. A nőnek a sorsában a gyermekvállalás által benne van a szenvedés, önmegtagadás, áldozat. A teremtésben feláldozódik a szabadsága, egyrészt megvalósul, másrészt megsemmisül. Bármilyen alkotásban, élet megélésben benne van ez a kettősség, a legnagyobb szenvedés a legnagyobb gyönyör. Saját megvalósulás.

Az áldozathoz bátorság, félelemnélküliség kell. Nityaklinna odaadja magát, hogy belőle növekedjék a világ. (Szorongás csak addig van, amíg a magamé vagyok, csak az egó tud szorongani.)

Lótusz közepén ül, elalélva elhagyja magát, eltölti a vágy, hogy odaadhassa magát.

Sok Saktija van, a tudat megzavarodásának az energiái. Ahhoz, hogy odaadjuk magunkat, kell egy belefeledkezés, önkontroll vesztés.

Jantra

  •  

Az istennőről folytatott meditáció hatása

  • Szépség, gyönyör
  • Felszabadulás, a három világ (föld, levegő, ég) legyőzése