Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató a Pressing Lajos Lílávadzsra által üzemeltetett     
dakiniland.net weboldallal kapcsolatos adatkezelési tevékenységről

1. Az adatkezelési tájékoztató célja    
2. Az adatkezelő adatai    
2.1. Adatvédelmi tisztviselő    
3. A kezelt személyes adatok köre    
3.1. Technikai adatok    
3.2. Sütik (cookie)    
3.2.1. A sütik feladata    
3.2.2. Feltétlenül szükséges sütik    
3.2.3. Harmadik fél által elhelyezett sütik és harmadik fél által letöltött egyéb tartalmak   
3.2.4. A sütik kezelésének jogalapja    
3.2.5. Az adatkezelő weboldalain előforduló sütik listája    
3.3. A regisztráció vagy feliratkozás során rögzített személyes adatok    
4. Adatkezelési irányelvek    
4.1 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja    
4.2. Adatkezelések neve, felhasználása, jogalapja és megőrzési idő    
5. Az adatok fizikai tárolási helyei    
6. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre  
6.1 Adattovábbítás az Európai Unión kívüli országba    
7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei    
7.1. Tájékoztatáshoz való jog    
7.2. Az érintett hozzáféréshez való joga    
7.3. Helyesbítés joga    
7.4. Törléshez való jog    
7.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog    
7.6. Adathordozáshoz való jog    
7.7. Tiltakozás joga    
7.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást    
7.9. Visszavonás joga    
7.10. Bírósághoz fordulás joga    
7.11. Adatvédelmi hatósági eljárás    
8. Egyéb rendelkezések

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A dr. Pressing Lajos e.v. (a továbbiakban: üzemeltető, adatkezelő) által üzemeltetett (a dakiniland.de, lilavajra.hu, lilavadzsra.hu, meseiskola.hu és pressinglajos.hu címeken is elérhető) dakiniland.net webhely és aldomainjei (a továbbiakban: webhely) olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyek igénybevételével összefüggésben személyes adatok kezelésére kerül sor. A dharmaloka.com domain és aldomainjei a webhely tartalomkiszolgálója, és szintén az üzemeltető kezelésébe tartozik. Az adatok kezelésével kapcsolatban az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásával kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió vonatkozó irányelveiben meghatározott elvárásoknak.

A jelen tájékoztatóban alkalmazott fogalmak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezendők.    
Az üzemeltető adatkezelésére vonatkozó tájékoztatás folyamatosan elérhető a https://dakiniland.net/adatvedelmi-iranyelv címen, walamint a webhely minden oldalának láblécében.

Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a vonatkozó jogszabályoknak vagy adatkezelési gyakorlatának változása esetén a jelen tájékoztatót bármikor megváltoztassa. Az esetleges változásokról a webhely látogatóit haladéktalanul értesíti.    
Az üzemeltető elkötelezett látogatói és ügyfelei személyes adatainak védelmében, és tiszteletben tartja információs önrendelkezési jogaikat. A tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. Ha a jelen tájékoztatóval kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele van, szíveskedjék ezeket a webhely kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül ( https://dakiniland.net/contact ) megírni, hogy megválaszolhassuk őket.

2. Az adatkezelő adatai

Ha szeretne kapcsolatba lépni az adatkezelővel, ezt a webhely kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül ( https://dakiniland.net/contact ), telefonon (+36 30 472 5488) vagy e-mail-en ( lajos@dakiniland.net ) teheti meg. Az üzemeltető minden, a fenti címeken hozzá beérkezett e-mailt az abban szereplő személyes adatokkal együtt a felhasználó utolsó adatközlésétől számított legfeljebb 3 év elteltével töröl.

Az adatkezelő neve: Dr. Pressing Lajos e.v.    
Székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 35. I/2.    
Nyilvántartási szám: 55118217    
Adószám: 56470932-1-43    
Telefonszám: +36 30 472 5488    
E-mail: @email

2.1. Adatvédelmi tisztviselő

Az adatkezelő nem végez olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő kijelölését.

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1. Technikai adatok

Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a továbbítás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az üzemeltető az adatkezelés során megőrzi 

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A webhely felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a látogatottsági adatok generálása, valamint a szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika készül, a naplóállományok legfeljebb egy évig kerülnek tárolásra. A felhasználók IP címét az üzemeltető nem kapcsolja össze semmilyen más adattal, amelynek alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

3.2. Sütik (cookie)

3.2.1. A sütik feladata

A sütik

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a webhely a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el, amit a későbbi látogatás során visszaolvas. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütik egy része nem tartalmaz az egyéni felhasználó azonosítására alkalmas, személyes információkat, egy részük pedig tartalmaz egy titkos, véletlenszerűen generált számsort, melyet a felhasználó eszköze eltárol, és a felhasználó azonosíthatóságát biztosítja.

A dakiniland.net webhely fokozott hangsúlyt fektet arra, hogy tiszteletben tartsa a látogatók privát szféráját és személyes adatait. Ennek érdekében tudatosan lemond mindenféle bevételszerző hirdetési tevékenységről, valamint olyan harmadik fél által üzemeltetett analítikai eljárások és egyéb szolgáltatások alkalmazásáról, amelyek a felhasználókról hirdetések személy szabása érdekében adatokat gyűjtenek.

Bizonyos sütik elhelyezése ugyanakkor szükséges a honlap vagy a webhely egyes funkcióinak működéséhez. Ezek egy része technikailag nem nélkülözhető vagy a webhely üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik hozzá, ezért az Ön hozzájárulásának hiányában is alkalmazásra kerül. Más, harmadik fél által elhelyezett sütik esetében Ön eldöntheti, hogy hozzájárul-e az alkalmazásukhoz, és az erre vonatkozó döntését a webhelyen elhelyezett „Adatvédelmi beállítások” gomb segítségével bármikor megváltoztathatja.

3.2.2. Feltétlenül szükséges sütik

Az ilyen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a dakiniland.net weboldalt, használhassák annak funkcióit és az ott elérhető szolgáltatásokat, azonosítsák a regisztrált felhasználókat. Ide tartoznak a munkamenet sütik, amelyek érvényességi ideje a webhely böngészésének befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a böngészésre használt eszközről. Ugyancsak szükséges az Ön sütikre vonatkozó engedélyeinek és tiltásainak elmentése az eszközre, hogy az Ön által eszközölt beállítások megőrződjenek. Az Ön sütikkel kapcsolatos döntéseit tároló sütik élettartama 30 nap.

3.2.3. Harmadik fél által elhelyezett sütik és harmadik fél által letöltött egyéb tartalmak

Az üzemeltető a weboldalán harmadik fél által üzemeltetett szolgáltatásokat is beágyazott. Ilyenek a Google egyes szolgáltatásai (rendezvényhelyszínek térképe, YouTube videók lejátszása), Facebook közösségi média modulok, felhasználói regisztráció Google vagy Facebook fiókkal, tartalommegosztás lehetősége különféle közösségi média oldalakon, PayPal modul az oldalon keresztül végrehajtott biztonságos fizetéshez. Ezek a szolgáltatások a szolgáltatást nyújtó harmadik fél sütijeit és programkódjait is elhelyezhetik az Ön eszközén, illetve a szolgáltatás használata során keletkező adatokat gyűjthetnek.

A webhely üzemeltetőjének nincs befolyása az ilyen harmadik fél által elhelyezett sütikre, és az általuk generált adatáramlást sem áll módjában ellenőrizni. Ezért ezeknek a beágyazott szolgáltatásoknak a használatához az Ön kifejezett hozzájárulása szükséges, amit a honlapon elhelyezett „Adatvédelmi beállítások” gomb segítségével Ön bármikor visszavonhat. Ha Ön nem hagyja jóvá ezeket a szolgáltatásokat, akkor az általuk biztosított tartalmak a honlapon nem lesznek elérhetők (pl. nem tudja megtekinteni a YouTube videókat vagy a Google térképeket, nem tudja használni a PayPal fizetési funkcióját), vagy az érintett szolgáltatások nem fognak megfelelően, ill. teljes körűen működni.

Ha Ön a harmadik fél által nyújtott szolgáltatással közvetlen kapcsolatba lép (pl. külön lapon megnyitja a Google térképet, megosztást vagy lájkot kezdeményez valamelyik közösségi média csatornán, vagy a Bejelentkezés közösségi média fiókkal funkciót használja), akkor a jelen webhelyet elhagyva átkerül az érintett szolgáltató oldalára, ahol a harmadik fél adatvédelmi szabályzata lép érvénybe. Az egyes harmadik fél által nyújtott szolgáltatások adatvédelmi vonatkozásairól a következő bekezdésekben nyújtunk részletes tájékoztatást.

Adatvédelmi tájékoztatás a Facebook beépülő moduljairól

Ez a weboldal beépülő modulokat tartalmaz a Facebook (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA) közösségi hálózatából. A Facebook beépülő moduljai ("Tetszik" és "Megosztás" gombok, Hozzászólások, Bejelentkezés) a Facebook logóról ismerhetők fel. A Facebook beépülő moduljairól Ön a következő webcímen talál részletes tájékoztatást: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Amikor Ön a weboldalunkat böngészi, a beépülő modulokon keresztül közvetlen adatkapcsolat épül fel az Ön böngészője és a Facebook szervere között. A Facebook ezáltal hozzájut ahhoz az információhoz, hogy az Ön IP-címéről meglátogatták ezt a weboldalt. Ha Ön használja ezeket a beépülő modulokat (pl. rákattint a Tetszik vagy a Megosztás gombra, Hozzászólást ír stb.) miközben be van jelentkezve a Facebook-fiókjába, akkor ezáltal e weboldal érintett tartalmai összekapcsolásra kerülnek az Ön Facebook-profiljával. Ilyenkor a Facebook a weboldalunkon végzett tevékenységét hozzárendeli az Ön Facebook felhasználói fiókjához. Ennek a webhelynek az üzemeltetője semmilyen információt nem kap az Ön Facebook felé továbbított adatairól, illetve azok Facebook általi felhasználásáról. Ezzel kapcsolatban Ön a Facebook adatvédelmi tájékoztatójában talál további felvilágosítást a https://www.facebook.com/policy.php webcímen.

Ha Ön nem szeretné, hogy a Facebook a weboldalunkon folytatott tevékenységét hozzárendelje az Ön Facebook felhasználói fiókjához, a weboldal felkeresése előtt szíveskedjék kijelentkezni Facebook fiókjából, vagy az „Adatvédelmi beállítások”-nál tiltsa le a harmadik féltől származó sütiket és egyéb tartalmakat.

Adatvédelmi tájékoztatás a Google és a YouTube szolgáltatásokról

Ha Ön Google-fiókkal rendelkezik, akkor a G gomb használatával is bejelentkezhet erre a webhelyre. Ebben az esetben a Google tárolja a weboldalunk meglátogatására vonatkozó információt, és az ezzel kapcsolatos adatokat összekapcsolhatja az Ön Google-fiókjával. A jelen weboldalba beágyazott Google-térképek használatakor vagy YouTube videók lejátszásakor a Google ugyancsak sütiket helyezhet el az Ön számítógépén, valamint adatokat rögzíthet az Ön böngészési tevékenységéről.

A Google által rögzített információk felhasználása: A fentebb megjelölt felhasználási célok mellett az Önről rögzített információk a Google érvényes adatvédelmi szabályzata szerint kerülhetnek felhasználásra. A Google a felhasználók viselkedéséről azonosításra alkalmas adatok nélküli, összefoglaló statisztikákat hozhat nyilvánosságra, illetve ilyen statisztikákat tovább adhat saját felhasználóinak és partnereinek.

Ön a Google és a YouTube sütijeinek elhelyezését akár közvetlenül a weboldalon, akár saját böngészőjében letilthatja, ebben az esetben azonban nem fogja tudni igénybe venni a Google által biztosított szolgáltatásokat, pl. nem fogja tudni lejátszani a webhelyen beágyazott videókat.

Adatvédelmi tájékoztatás egyéb közösségi média modulok használatáról

Ezen a webhelyen egyéb közösségi média szolgáltatásokhoz (pl. Twitter, LinkedIn, WhatsApp) tartozó „Megosztás” gombok vannak elhelyezve, amelyek az adott szolgáltatás logójáról ismerhetők fel. Ezeknek a gomboknak a puszta jelenléte nem helyez el semmilyen információt az Ön eszközén, és adatforgalmat sem generál. Ha azonban Ön a gombra kattintással aktiválja az adott szolgáltatást, akkor a szolgáltatást nyújtó harmadik fél szervere sütiket helyezhet el az Ön számítógépén, továbbá adatokat rögzíthet az Ön weboldalunkon folytatott tevékenységéről, amely adatokat összekapcsolja az Ön harmadik félnél vezetett fiókjával. A Megosztás gomb használata esetén ezeket az adatokat a szolgáltató saját felhasználói körében hozzáférhetővé teszi, illetve nyilvánosságra hozza.

Ennek a webhelynek az üzemeltetője ilyen esetben semmilyen információt nem kap az Ön harmadik fél felé továbbított adatairól, illetve azok felhasználásáról. Mivel a megosztási tevékenységet Ön alapvetően a harmadik fél oldalán végzi, erre a tevékenységre a szolgáltatást nyújtó harmadik fél adatvédelmi szabályzata vonatkozik.

3.2.4 A sütik kezelésének jogalapja

Az adatkezelés hátterét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIH. törvény (Eker törvény) rendelkezései jelentik. A sütik alkalmazásának jogalapja:

 • a webhely működéséhez nélkülözhetetlen sütik esetében a webhely üzemeltetőjének jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében;
 • az Ön adatvédelmi beállításait tároló sütik esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti törvényi kötelezettség;
 • a harmadik féltől származó sütik esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez, amelyet bármely időpontban visszavonhat, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben Ön a sütik használatát nem fogadja el, vagy hozzájárulását visszavonja, akkor a 3.2.3. pontban felsorolt weboldalak bizonyos funkciói nem lesznek elérhetőek a weboldalak használata során, illetve előfordulhat, hogy bizonyos funkciók hibásan működnek.

3.2.5 Az adatkezelő weboldalain előforduló sütik listája

 

 

A sütik beállítása

Adatvédelmi beállítások 
 

Ön a fenti gombra kattintva a sütikre vonatkozó beállításait bármikor megváltoztathatja. A gomb újra megnyitja a sütik beállítására szolgáló ablakot, és Ön megváltoztathatja a beállításait, vagy visszavonhatja a hozzájárulását.

Ezenkívül a különféle böngészők általános módszereket is kínálnak a webhelyek által használt sütik letiltására vagy törlésére. A sütik letiltásához vagy törléséhez Ön a böngésző beállításait is használhatja. Az alábbi linkeken további útmutatás található arra vonatkozóan, hogy az elterjedtebb böngészőkben hogyan lehet beállítani a sütik kezelését:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Ha Ön más böngészőt használ, a böngésző hivatalos dokumentációjából tájékozódhat.

3.3. A regisztráció vagy feliratkozás során rögzített személyes adatok

A dakiniland.net webhely és aloldalai a médiatár kivételével regisztráció nélkül is használhatók, ehhez semmilyen személyes adatot nem szükséges megadni.

A médiatár használatához az üzemeltető szerzői jogainak védelme, valamint a szerver erőforrásainak védelme érdekében regisztráció szükséges. A regisztráció során rögzített adatok: Felhasználónév (megadása kötelező), vezetéknév (megadása önkéntes), keresztnév (megadása önkéntes), e-mail cím (megadása kötelező).

Ugyanezek az adatok kerülnek rögzítésre a hírlevélre történő feliratkozás, vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül történő online ügyintézés során is.

A weboldal hírlevele kizárólag a jelen weboldal szolgáltatásairól és tartalmairól, valamint a weboldal üzemeltetőjének, Dr. Pressing Lajosnak az előadásairól és rendezvényeiről ad tájékoztatást, harmadik fél hirdetéseit vagy termékinformációit nem tartalmazza. Tekintettel arra, hogy a regiszráció során az adatok megadásánál a felhasználónak kifejezetten jeleznie kell az elektronikus hírlevelek küldésére vonatkozó kívánságát, ezt a szolgáltatást az üzemeltető csak ügyfelei kifejezett kérése és jóváhagyása alapján teszi.

Az adatok kezelése a 4. fejezetben leírtak szerint történik.

4. Adatkezelési irányelvek

4.1 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Felhívjuk az Adatkezelő részére adatot közlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Az üzemeltető adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.); Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.).

4.2 Adatkezelések neve, felhasználása, jogalapja és megőrzési idő

ADATKEZELÉS NEVE

FELHASZNÁLÁSA    

JOGALAP    

MEGŐRZÉSI IDŐ

Regisztráció     Médiatár    
szolgáltatásaihoz
az érintett személyes hozzájárulása    
 (GDPR 6.cikk, 1(a) bek.) 
visszavonásig
Hírlevél Hírlevél küldése az érintett személyes hozzájárulása    
 (GDPR 6.cikk, 1(a) bek.) 
visszavonásig
Online kapcsolat-    
felvétel, ügyintézés
Személyre szóló     
tanácsadás, ügyintézés
az érintett személyes hozzájárulása    
 (GDPR 6.cikk, 1(a) bek.) 
utolsó kapcsolatfelvételtől    
számított 3 évig

5. Az adatok fizikai tárolási helye

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: 

 • Egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, 
 • másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A honlap üzemeltetése a Contabo GmbH, Aschauer Straße 32a, 81549 München, Németország tárhelyszolgáltatótól az adatkezelő által bérelt virtuális szervereken történik. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyeket a dakiniland.hu domaint és aldomainjeit kiszolgáló rendszer a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő, valamint annak rendszergazdája fér hozzá, azokba a tárhelyszolgáltató sem tud betekinteni.

6. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

A regisztráció vagy feliratkozás során rögzített személyes adatok vonatkozásában adattovábbítás a jogszabályban előírt kötelező esetek kivételével (NAV, jogvita esetén Bíróság, egyéb állami szervek) nem történik. 

A webhely, illetve egyes funkcióinak használata során keletkező technikai adatok feldolgozásában érintett szolgáltatók a következők:

Szolgáltató

Adatfeldolgozó 
székhelye

Feldolgozott adatok 
fajtái

Adatfeldolgozás 
célja

Adatfeldolgozás 
jogalapja

Adattovábbítás 
harmadik 
országba

Dakiniland és 
Dharmaloka 
[A webhely 
működtetője]
Dr. Pressing Lajos e.v. 
1118 Budapest,  
Ménesi út 35. 
Adatkezelési tájékoztató
Kattintások útvonala 
Időbélyeg 
IP cím 
Média használata 
Böngésző típusa 
Nyelv 
Időzóna
A webhely  
működtetése
Jogos érdek 
(GDPR 6.1.f) 
és törvényi 
előírás 
(GDPR 6.1.c)
EU (Német- 
országi adat- 
központ)
Facebook 
(Meta)
Facebook, Inc. 
4 Grand Canal Square 
4 Grand Canal Square, Grand Canal 
Dublin 2, Dublin, D02x525 
Adatkezelési tájékoztató
Kattintások útvonala 
Hirdetések láthatósága 
Egérmozgás 
Időbélyeg 
Hirdetésekre kattintás 
IP cím 
Eszköz nyomonkövetése 
Felhasználói hálózat 
Böngésző típusa  
Nyelv 
Meglátogatott webhelyek 
Időzóna
Közösségi 
média
Az érintett 
hozzájárulása 
(GDPR 6.1.a)
EU (Írország)
Google Ads Google Ireland Ltd 
Gordon House, Barrow Street 
Dublin 4 
Adatkezelési tájékoztató
Kattintások útvonala 
Hirdetések láthatósága 
Egérmozgás 
Időbélyeg 
Hirdetésekre kattintás 
Konverziók nyomon- 
követése 
IP cím 
Felhasználó viselkedése 
Helymeghatározás 
Böngésző típusa  
Nyelv 
Meglátogatott webhelyek 
Időzóna
Hirdetési 
tevékenység
Az érintett 
hozzájárulása 
(GDPR 6.1.a)
EU (Írország)*
Google  
szolgáltatások
Google Ireland Ltd 
Gordon House, Barrow Street 
Dublin 4 
Adatkezelési tájékoztató
Kattintások útvonala 
Hirdetések láthatósága 
Egérmozgás 
Időbélyeg 
Hirdetésekre kattintás 
Konverziók nyomon- 
követése 
IP cím 
Felhasználó viselkedése 
Böngésző típusa  
Nyelv 
Meglátogatott webhelyek 
Időzóna
Közösségi 
média
Az érintett 
hozzájárulása 
(GDPR 6.1.a)
EU (Írország)*
Google Maps Google Ireland Ltd 
Gordon House, Barrow Street 
Dublin 4 
Adatkezelési tájékoztató
Csalás kiszűrés és 
megelőzés 
Hirdetések láthatósága 
Időbélyeg 
IP cím 
Eszköz nyomonkövetése 
Helymeghatározás 
Felhasználó viselkedése 
Böngésző típusa  
Nyelv 
Meglátogatott webhelyek 
Időzóna
Térképek 
testreszabása
Az érintett 
hozzájárulása 
(GDPR 6.1.a)
EU (Írország)*
PayPal S.à r.l. PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. 
2211 North First Street 
San Jose, CA 95131 
US 
Adatkezelési tájékoztató
Pénzügyi információk 
Család kiszűrése és 
megelőzése 
Időbélyeg 
IP cím 
Média nyomonkövetése 
Eszköz nyomonkövetése 
Felhasználói hálózat 
Böngésző típusa  
Nyelv 
Meglátogatott webhelyek 
Időzóna
Online fizetések 
lebonyolítása
Jogos érdek 
(GDPR 6.1.f) és 

az érintett 
hozzájárulása 
(GDPR 6.1.a)
USA*
YouTube Google Ireland Ltd 
Gordon House, Barrow Street 
Dublin 4 
Adatkezelési tájékoztató
Hirdetések láthatósága 
Időbélyeg 
Hirdetésekre kattintás 
Konverziók nyomon- 
követése 
IP cím 
Felhasználó viselkedése 
Eszköz nyomonkövetése 
Böngésző típusa  
Nyelv 
Meglátogatott webhelyek 
Időzóna
Videók 
közvetítése a 
felhasználó 
részére
Az érintett 
hozzájárulása 
(GDPR 6.1.a)
EU (Írország)*

6.1 Adattovábbítás az Európai Unión kívüli országba

A fenti táblázatban *-gal megjelölt szolgáltatók az Amerikai Egyesült Államokba is továbbíthatják az általuk rögzített adatokat. Ezzel kapcsolatban megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-…).    
A megfelelőségi határozat a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks) és a Facebook (https://www.facebook.com/about/privacyshield) adatkezelők esetében is érvényes. 

7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási- és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

7.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az üzemeltető megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

7.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

7.3. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az üzemeltető által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

7.4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az üzemeltető korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

7.9. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.10. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

7.11. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság    
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.    
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.    
Telefon: 0613911400    
Fax: 0613911410    
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu    
Honlap: http://www.naih.hu

8. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

(Jelen adatkezelési tájékoztató a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ajánlásainak felhasználásával készült.)    
Verziószám: 2.0, 2023. szeptember 7.

Dr. Pressing Lajos    
a webhely üzemeltetője