Miért meditáljunk?

Előadó/szereplő
Lílávadzsra Pressing Lajos
A felvételt készítette
Buddha FM/Horváth Zsófia

Photo credit: Tarcio Saraiva képe a flickr.com oldalon

A buddhizmus alapkérdéseiről néhány percben – 9. rész: Melyek a meditáció helyes indítékai? Milyen hibát követ el, aki rögeszméssé válik?

Válaszában Lílávadzsra ismerteti a buddhista meditáció három lehetséges indítékát: a kis, a közepes és a nagy távlatú gyakorlás szempontjait. Megvilágítja a rögeszmék kialakulásának lehetséges hátterét. Ennek kapcsán rámutat, miért tekintette a Buddha általában a nézeteket és az eszméket az elme kártékony, nemtudásban gyökerező képződményeinek. Elmagyarázza, miben más a buddhista elmélet és filozófia, mint az egyéb vallási, filozófiai és hétköznapi nézetek.

Az interjú többi része a következő oldalakon hallgathatók meg: