Madárka

Beney Zsuzsa

Észapó fiókák

Kis kacsa fürdik
fekete tóba

mért feketébe?
mért nem folyóba?

Mért ment az anyja
Lengyelországba?
Idegen földön
hogyan találja?

Tóból az égnek
mélyebb vizébe
úszik a téli
feketeségbe.

Suhogva mintha
hívna a szárnya
induljak én is
szálljak utána.

cigany_0.jpg
legykapo_0.jpg

Kis kacsa fürdik
zöld bóbitája
lebukik, hajlong
zöldebb hínárba.

Kékes és fémes
szárnyai széle –
merül a tónak
fém-kék vizébe.

Tóban vagy égen
csillan a tolla?
Fordulj ki, fordulj
szép aranyalma.

Égi fa ágán
szép aranyalma
gurulj a földre
merülj a lombba

Ragyogj a lombban
holt fán foganj meg
gyümölcsöd érjék
tejfehér ködben

Kiszáradt fáknak
bimbózzon ága
te, aranyalma
légy koronája

kiszáradt fának –
elporlott kertben
nem földi lényed
sugara rejtsen.

pacsirta_0.jpg

 

Kiskacsa úszik
végtelen, széle-nincs fekete tóban
Úszik a tó is
csepp csak a még mélyebb, sötétebb éji folyóban.

Éji folyóban?
Kékben és zöldben, a sötétség alatti színes levegőben,
nappal és éjjel
pergő és tarka, mégis sötéten fénylő időben.

 

golya_0.jpg

Kiskacsa fürdik
aranytűz alatta a tenger
kibukkan, kilobban
a tóból, az égból keletről a reggel

Kiskacsa úszik
hajnalból az éjbe, aranyról sötétre
festődik a szárnya.
Mint a madár, szállnék
a tóból az égig, aranyból sötétbe
utánad, utána.

Kiskacsa fürdik
tó vize csobban
szikrákat vet a
fény a habokban

Ég kékje cseppen
zöld tó vizébe
kiskacsa fürdik
szárnya szinébe.

Tóban vagy égen
csillan a tolla?
Fordulj ki, fordulj
szép aranyalma.

madarcsalad_0.jpg

 
Fordulj ki, fordulj
szép aranyalma

fordulj az égről a földre
csöndben ragyogva

Árad a napfény
gurul Keletről Nyugatra kereke a Napnak
Te, aranyalma
ragyogj magadnak

Tompán világít
héjad alatt sötétje a barna magoknak
belőlük árad
fénye a halvány, áttetsző ezüst sugaraknak

Fordulj ki, fordulj
a fény aranyából az égi sötétbe
Nap voltál, Hold légy
pecsétet üss e lezárt, e titokzatos éjre.
 

cinege_0.jpg

Kiskacsa úszik
fekete tóba

suhan mint az éjszakának
fekete hajója

Kékes a tolla
zöldes a szárnya
csillogó-derengő hajnal
kék-zöld bóbitája

Látható hullámból úszik
láthatatlanságba
Mintha a hold és nap
egy korona volna
fordulj ki, hullj le a földre
szép-aranyos alma.

Kék a lába, zöld a szárnya
ó be gyöngyen jár

kék tóban, fekete tóban
úszik egy madár

Kék a lába, zöld a szárnya
ó be régen vár
zöld hajnalban, sötét éjjel
a vállamra száll

Kék a lába, zöld a szárnya
lelked e madár
kék égben, fekete vízen
hozzám visszajár

 

ebed_0.jpg
ehseg_0.jpg

Madárka, madárka,
mondd, hová repültél?
Lélek, mondd, túl a világon
mily világba tűntél?

Madárka, mondd meg madárka
más egekre szálltál?
Kis királyné, elrepültél
vagy elszáradt falevélként
ősz sarába hulltál?

Vagy ahogy a földi vonzás
és a szél határán
két világ előtted nyíló
fényköd-ragyogásán

lebegsz s te magad is áttűnsz
párába-homályba,
én voltam, kit átvezettél
a másik világba?
 

Kis kacsa fürdik
fekete tóba,

árad, zúg az éjszakának
fekete folyója.

Víz színén úszik
száraz a szárnya
Mégis elmerült az éjnek
nedves anyagába.

Tónak és légnek
éles határán
hol siklik? – víznek vagy égnek
határtalanságán?

Csillog a tolla
lebben a szárnya
csillagok között suhanna
távolibb világba

madar_0.jpg
cim_nelkul_0.jpg

Aranyos a tolla
égszínkék a szárnya
hajnalpírból déli fénybe
röppen a madárka

Súlytalan a lába
álomszép a szárnya
fehér földről ezüst égre,
hold tavára szállna

Aranyos a tolla
kényes-szép a lépte
ki látja már? átlebbent az
égi fényességbe

Tegnap este még leszállt az
éjszaka tavába
Holnap reggel tovaröppen
egy másik világba.
 

hatyyukludak_0.jpg

Beney Zsuzsa (1930–2006)

– magyar költő, író, esszéista, irodalomtörténész, tüdőgyógyász szakorvos, egyetemi tanár. Életművének gondozója, Daróczi Anikó ezt írja róla a Vigiliában: „Orvos, költő, író és tanár volt; egyetlen úttá fonódott a sok pálya az egy életben. Életművére is különös egység jellemző... Verseinek egyetlen mindent átitató, átszövő témája van. Mondhatnánk, hogy a halál, de ugyanúgy mondhatnánk azt is, hogy az élet – mert a létező nem mindig létezik, és nem ellentét az élet és halál (Két parton)." (Daróczi Anikó: A bírhatatlan: Beney Zsuzsáról – http://www.vigilia.hu/regihonlap/2006/9/daroczi.htm)
Versei a Gondolat Kiadónál jelentek meg 2008-ban (Beney Zsuzsa: Összegyűjtött versek: I. Hulló idő, II. Csend és hallgatás között, III. Életem élete, szerk. Daróczi Anikó, Gondolat, 2008). Az itt közölt részlet az Életem élete című kötetben szerepel.
Köszönet a szerző örökösének, Faludy Juditnak, aki hozzájárult, hogy közzétegyem a fenti szemelvényeket, valamint Koffán Károlynak az illusztrációként használt fotókért. Külön is szeretnék köszönetet mondani Daróczi Anikónak, aki felhívta a figyelmemet Beney Zsuzsa munkásságára és összeállította az itt közölt szemelvényt, sokat segítve ennek az oldalnak a létrehozásában.