Újévi üzenet 2011 szilveszterén

Lílávadzsra Pressing Lajos

Újévi Buddha

Kedves Barátaim!

Ismét eltelt egy év, s ilyenkor hangsúlyosan tudatosul bennünk a Buddha mulandóságra vonatkozó tanítása. A közelgő új év ugyanakkor arra is ráirányítja figyelmünket, hogy minden lezárulás egyben az élet új lehetőségeinek születése.

Olyan korban élünk, amelyet a gyorsuló változások jellemeznek. Számíthatunk rá, hogy 2012-ben további jelentős átalakulások mennek végbe a világban és ezen belül Magyarországon is. E változások elkerülhetetlenül begyűrűznek kis közösségeinkbe és számos ember személyes életébe. Előfordulhat, hogy meg kell válnunk dolgoktól, amelyek kedvesek számunkra, vagy nem működnek tovább megszokott megoldásaink.

Az új utak keresése fokozott erőfeszítést kíván. Ezért fontos, hogy nyitott és bátor szellemben fogadjuk a változás jelentette kihívásokat, meglátva az ezekben rejlő páratlan lehetőséget. A változások hatására bővül tudásunk, új helyzetekben és új oldalunkról ismerjük meg önmagunkat és a világot. Felszínre hozhatunk magunkban ezidáig szunnyadó képességeket, s az öröm és inspiráció új forrásaira bukkanhatunk.

Az erőteljes változások időszaka kínálja a legjobb lehetőséget arra is, hogy szakítsunk megszokott életmintáinkkal. Megértve, hogy nincs elszigetelt és változatlan „én”, dönthetünk úgy, hogy az átalakulásban teret nyitunk önmagunk bölcsebb, emberségesebb, tágkeblű és megértőbb változatának.

A változások közepette nagyobb szerephez jutnak életünk alakításában tudatos választásaink, s ezen keresztül ráébredhetünk alaptermészetünkre, az emberlétünkből fakadó szabadságra. Amikor a múlt szertefoszlik és felsejlik a még meg nem formálódott jövő üressége, az éber jelenlét intenzitásában feltárulhat előttünk az a tartomány, amely túl van keletkezésen és elmúláson.

Kívánok mindannyiunk számára kedvet, erőt, kitartást és lelkesedést ahhoz, hogy e lehetőségekkel az elkövetkező időszakban élni tudjunk. Kívánok megújító, felemelő, csodálatos boldog új esztendőt!

Lílávadzsra Dr. Pressing Lajos
a Buddhista Misszió ügyvivője