Búcsúzás a múlttól, nyitott szívvel a jövő felé

Lílávadzsra Pressing Lajos

Avalókitésvara Kuan Jin
A Buddhista Misszió ügyvivőjének újévi köszöntője

Kedves Barátaim, Hívek és Támogatók!

Izgalmas, fordulatokban gazdag évet tudhatunk magunk mögött. Ha nem is következett be a várt világvége, az élet állandó változásának és megújulásának folyamata sokunk számára talán a szokásosnál intenzívebben jelentkezett az elmúlt évben. Nem tudhatjuk, hogy ez a csillagok befolyásának köszönhető-e, avagy egyszerűen annak, hogy a világvége-jóslatok örvén mi magunk kezdeményeztünk régóta esedékes változásokat. Ezek a változások sokszor szinte földrengésszerű hirtelenséggel, váratlan erővel törtek az életünkbe. Ha azonban így év végén lehiggadva visszatekintünk, felsejlenek azok a múltba nyúló szálak, saját egykori tetteink és döntéseink karmikus lenyomatai, amelyeknek most érkezett el a szükségszerű végkifejlete.

Az elmúlt év annak próbája volt, képesek vagyunk-e elengedni a múltat, megszokásaink biztonságos, de szűkreszabott kereteit; képesek vagyunk-e továbblépni az elért eredményeken, egyszersmind szembenézni az elmúlt hosszabb-rövidebb életszakasz hibáival és tanulságaival. Ha így tudtunk viszonyulni az eseményekhez, észrevehettük, hogy a megrázkódtató kríziseket és fájdalmas átalakulásokat rövidesen megkönnyebbülés követte. A múlt elengedése egyfelől magában foglalja az elszakadás fájdalmát, másfelől azonban terheinek lerakását is. Így felszabadultan és nyitott szívvel, kevesebb biztonsággal, de hatalmas megnyíló energiával, kiváncsisággal és inspirációval fordulhatunk az új év, a jövő felé, amelyet most kezdünk, most teremtünk.

A változások sodra saját életemet és a Buddhista Misszió egyházközösségét is elérte. Mind a magam, mind a közösség életében mozgalmas időszakon vagyunk túl. Éppen 25 éve léptem egyházi pályára, s 15 éve látom el a Buddhista Misszió ügyvivői funkcióját, amelytől ma éjszaka végleg búcsúzom. Elég hosszú idő mind egy ember, mind pedig egy közösség életében, a helyzet megérett a változásokra. Számomra szép és eredményes időszak volt ez a 15 év, s bízom benne, hogy valamennyire az volt a tagság vagy legalábbis annak nagyobb része számára is. Hibákat is követtünk el jómagam és mások is bőven ebben az időszakban, úgyhogy tanulságokat is volt alkalmam bőségesen aratni. Miután egyaránt túl vagyok az elengedésen és a szembenézésen, békével és megkönnyebbülten tudom eddigi feladataimat letenni, és magam is nyitott szívvel, várva az új kihívásokat fordulok a jövő felé.

Azoknak, akik nem tudtak eljönni a december 16-i hivatalos búcsúztatásomra, ezúton szeretném megköszönni az elmúlt 15 évben a munkámhoz és üdvös törekvéseimhez nyújtott támogatást, bíztatást, rengeteg adományt és felajánlást, gyakorlati segítséget, részvételt, figyelmet és érdeklődést, jobbító kritikákat és vitákat, amelyek formájában tevékenységemet a hívek és érdeklődői kör részéről végig a Dharma iránti hatalmas lelkesedés és erő megnyilatkozása kísérte. Azoknak pedig, akikkel akár közreműködőkként, akár résztvevőkként együtt ünnepeltünk Maitréja napján, utólag is szeretném még egyszer megköszönni a felejthetetlen, emelkedett és mégis könnyed búcsúztatást, amely olyan könnyedén fordította szívemet a rejtelmes és új utakat sejtető jövő felé, mint ahogy a folyó sodra egyszer csak elkapja a partjától ellökött játékcsónakot.

Barátaim, az idő közel: az új világ megkezdődött. Kívánok nektek az új esztendőre bátorságot, nyitottságot, a szív szabadságát, bölcsességet és erőt, hogy elindulhassatok a rátok váró új kalandok, az élet még fölfedezetlen, mérhetetlen csodái felé!

Ven. Lílávadzsra Dr. Pressing Lajos
a Buddhista Misszió, a Magyarországi
Árya Maitreya Mandala Egyházközösség ügyvivője