A tizenegy fejű Avalókitésvara szívdháraníja

Lílávadzsra Pressing Lajos

Ezerkarú Avalókitésvara

Ez az együttérzés nagy Bódhiszattváját, Avalókitésvarát idéző gyönyörű ősi szöveg keleten a mai napig igen népszerű. Az istenség meditációjának részeként és önállóan is recitálják, a modern korban több híres énekes is műsorára tűzte. A szanszkrit eredetit i.sz. 656-ban fordította le kínaira egy Hszüan-cang nevű buddhista szerzetes. A szöveget tibeti nyelvre is lefordították, a szanszkrit cím a tibeti (Szpjan-rasz-gzigsz-dbang-phjug-sal bcsu-gcsig-pa) visszafordítása. A dháranít Avalókitésvara meditációja keretében az Arya Maitreya Mandala közösségében is gyakoroljuk, az alábbi segédlet a szöveg elsajátítását és gyakorlását kívánja szolgálni.

Szanszkrit szöveg

namo ratnatrayāya nama ārya-jñāna-sagara-vairocana-
vyūha-rājāya tathāgatāya arhate samyak-saṁbuddhāya
namaḥ sarvatathāgatebhyaḥ arhadbhyaḥ
samyaksaṃbuddhebhyaḥ nama āryāvalokiteśvarāya
bodhisattvāya mahāsattvāya mahākāruṇikāya
tadyathā oṃ dhara dhara dhiri dhiri dhuru dhuru
iṭṭe viṭṭe cale cale pracale pracale
kusume kusumavare ili mili viṭi citijvalam avanaya svāhā

Magyar kiejtéssel

NAMÓ RATNA TRAJÁJA, NAMA ÁRJA DNYÁNA SZÁGARA VAIRÓCSANA
VJÚHA RÁDZSÁJA TATHÁGATÁJA ARHATÉ SZAMJAKSZAMBUDDHÁJA
NAMAH SZARVATATHÁGATÉBHJAH ARHADBHJAH
SZAMJAKSZAMBUDDHÉBHJAH NAMA ÁRJÁVALÓKITÉSVARÁJA
BÓDHISZATTVÁJA MAHÁSZATTVÁJA MAHÁKARUNIKÁJA
TADJATHÁ ÓM DHARA DHARA DHIRI DHIRI DHURU DHURU
ITTÉ VITTÉ CSALÉ CSALÉ PRACSALÉ PRACSALÉ
KUSZUMÉ KUSZUMAVARÉ ILI MILI VITI CSITIDZSVALAM AVANAJA SZVÁHÁ

Nyersfordítás

Tisztelet adassék a Három Drágaságnak!
Tisztelet adassék a Buddhák királyának, aki a nemes bölcsesség óceánjának sugárzó Napja -
a Tathágatának, a szentnek, a teljesen és tökéletesen fölébredettnek!
Tisztelet adassék az összes Tathágatának, arhatnak és tökéletesen és teljesen felébredett Buddhának.
Tisztelet adassék a Nemes Avalókitésvarának, a bódhiszattvának,
a Nagy Lénynek, a Nagy Könyörületesnek.
azért, hogy: ÓM tarts szilárdan, tarts szilárdan, tarts szilárdan, tarts szilárdan, tarts szilárdan, tarts szilárdan,
ITTÉ VITTÉ Ó villámlás! Ó villámlás! Ó kimozdító! Ó kimozdító! Ó kibomlás! Nagy virág!
ILI MILI VITI hozz ragyogó fényt a tudatba! SZVÁHÁ

A szöveg Ani Csojing Drölma előadásában