Az égig érő fa - Szellemi tanítások a magyar népmesékben I.

Lílávadzsra Pressing Lajos

Az égig érő fa borító
Pilis Print Kiadó, 2009

Sokak által régóta várt kötet került november végén a Pilis Print kiadó gondozásában a könyvesboltokba. A Szellemi tanítások első része a szerző által 1993 és 2004 között a Buddhista Misszióban, az egykori Tündérkertben és a Sambhala Tibet Központban tartott meseelemzéseit teszik írott formában is hozzáférhetővé.

Ezek az elemzések újszerű, izgalmas megvilágításba helyezik gyermekkorunk kedvelt népmeséit. Megmutatják, hogy a mesék mélyebb értelme rólunk, saját életünkről szól. Mi vagyunk a hős királyfi, aki szembenéz a kihívásokkal és hetedhét országon át, mindenféle veszéllyel megküzd, hogy elnyerje a királylány kezét, megszerezze az aranyalmát, vagy visszahozza a Napot és a Holdat, amit a sárkány elrabolt az égről. Saját tudatunk mélyén található meg az a mitikus tér és mindazok a csodálatos dolgok is, melyek közegében a mese cselekménye játszódik.

A szerző hipotézise szerint létezett valamikor egy önmagában teljes ősmagyar szellemi-vallási tradíció, melyben értelmezhető volt az élet minden fontos ténye, és rajta keresztül megvalósítható volt egy teljes és értékes emberi élet. A népművészet, s különösen a népmese motívumai és szimbólumai máig őrzik e hagyomány nyomait. Feltehetően samanisztikus tradícióról van szó, mely számos párhuzamot mutat a buddhizmus belső-ázsiai formáiban is fellelhető tanításokkal.

Az első kötet vázát két terjedelmesebb meseelemzés alkotja, melyek alkalmat nyújtanak arra, hogy teljes mélységében áttekintsük a népmese sokféle jelentésrétegét. Ezekhez egy rövidebb, a szellemi örökségre vonatkozó tanítás csatlakozik, melynek különös aktualitást kölcsönöz jelenlegi történelmi helyzetünk. A gondolati szál, mely e három elemzést összeköti, az ember szellemi küldetésére vonatkozó népmesei útmutatások kibontása.

A második kötet, melynek megjelenése tavaszra várható, hat további népmesét dolgoz majd fel, amelyek a női spiritualitásról, a bölcsesség természetéről, a szellemi gyakorlásról és a tudatállapot-változásokról tartalmaznak fontos tanításokat.

E könyv segítségével újra fölfedezhetjük a népmesék mélyén húzódó személyes és spirituális vonatkozásokat, s megtanulhatjuk, hogyan alakítsuk át ezen keresztül saját életünket is… egy mesévé!