Meseiskola

Értelmező megjegyzések az Estefia, Éjfélfia, Hajnalfia című székely meséhez

Szerző: 
Lílávadzsra Pressing Lajos

Néhány értelmező megjegyzés az Estefia, Éjfélifa, Hajnalfia című székely népmeséről. Kicsoda a mese utolsó részében színre lépő Szakállas? Miért pofozta meg az édesapját Hajnalfia? Mi az a választóvíz, amelyre a sárkány legyőzéséhez szükség van? Ezekre a kérdésekre ad választ e rövid elemzés.

  tovább

Jegyzetek A tündérkirály kútja című mese értelmezéséhez

Szerző: 
Lílávadzsra Pressing Lajos

E mese tanulsága: ha nem vagyunk elég kitartóak, nem fogjuk tudni kihúzni a csillagok fényét a kútból. Aki hamar föladja, vagy egyik érdekes programról a másikra szaladgál, semmire se viszi. A tündérkirályleány elnyeréséhez következetesség és a választott út melletti kitartás szükséges.

  tovább

A tündérkirály kútja

Szerző: 
Nagy Zoltán gyűjtése

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegényember, annak volt volt három fia: az egyik tizennyolc éves, a másik húsz éves, a harmadik huszonkét éves.
Azt mondta nekik az édesapjuk: "Fiaim, mivel mán ilyen idősek vagytok, saját magotok is meg tudjátok a magotok kenyerit keresni, menjetek országot-világot próbálni!" ...

  tovább

Rózsa királyfi

Szerző: 
Kriza János

Volt egy királynak három fia. Ellenség ütött az országra, azt elfoglalta, a király is elesett. A királyfiak jó vadászok voltak, hárman három vadászkutyával odébb állottak a veszedelemből. Sokáig mentek, azt sem tudták, hova, végre egy legmagasabb havastetőn, ahol az út elágazott, elhatározták, hogy elválnak egymástól, külön-külön próbálnak szerencsét...

  tovább

Az arany almafa - újgörög mese

Szerző: 
Benedek Elek

Volt egyszer egy király s annak három fia. Ennek a királynak volt egy gyönyörű nagy kertje, abban a kertben egy almafa. Ezen az almafán minden esztendőben három arany alma termett, de mikor éppen megértek, úgy eltűntek, mintha a föld nyelte volna el. Hiába őriztette a király, soha meg nem tudta, hogy ki lopja el az almákat...

  tovább

A liliomleány

Szerző: 
Erdélyi János gyűjtéséből

Egyszer volt hol nem volt volt a világon egy igen jó király kit minden rendű és rangú ember az országában úgy szeretett hogy életét is odaadta volna érette Felesége nem volt s alattvalói azt kívánták hogy házasodjék olyan jó királyt hagyhasson örökösül minő maga Nagy szeget ütött ez az ő fejébe gondolkozott magában mit csináljon hogyan leljen magához való feleséget...

  tovább

Jegyzetek Az aranyszőrű bárány értelmezéséhez

Szerző: 
Lílávadzsra Pressing Lajos

Az aranyszőrű bárány ugyanazt jelenti, mint más mesékben is: tudatunk oroszlán- vagy naptermészetét, saját szellemi örökségünket. Ez az éberségen és a valódi szubjektumunk megismerésén keresztül vehető birtokba, a furulya (=hang) az utóbbit jelenti. Aki átalussza az életét, az szellemi örökségét elvesztegeti...

  tovább

Az aranyszőrű bárány

Szerző: 
Benedek Elek gyűjtéséből

Volt egyszer egy szegény ember, akinek annyi gyermeke volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Hol volt mit egyenek, hol nem, s a szegény embert vetette fel a bú s a gond, hogy mit tudjon csinálni ezzel a sok gyerekkel. Eleget mondta nekik, menjenek szolgálatba, de egyik restebb volt a másnál, mind az apjára tátotta a száját. No, mégsem úgy volt egészen. A legkisebb ügyibevaló legényke volt, nem nézhette, hogy a testvérei egész nap ácsorognak, ő bizony – azt mondta az édesapjának – elmegy világgá, s addig meg sem áll, míg valami jó helyet nem talál. A szegény ember bezzeg nem bánta, hadd menjen: eggyel kevesebb kenyérpusztító lesz a háznál...

  tovább

Támpontok A csóka lányok értelmezéséhez

Szerző: 
Lílávadzsra Pressing Lajos

A tizenkét leány első közelítésben az ember utódait, „teremtményeit” képviseli, így mély tanulságokkal szolgálhat e történet a szülő-gyermek kapcsolatban jelentkező lélektani problémákról, különösen az anya-leány viszonylatban. A leányok megtagadása a valódi problémákkal való szembenézés elutasítására utal, ami azonban nemcsak az anyát, de a gyermekeket is boldogtalanságra kárhoztatja. A problémákon csak azok feldolgozásán és a velük való őszinte megküzdésen keresztül vezet út, ennek hiányában a gyermekek leragadnak a csóka állapotban, és nem tudnak a felnőtté válás útjára lépni...

  tovább

A csóka lányok

Szerző: 
Kriza János

Egy asszonynak volt egyszer tizenkét leánya. Ez a tizenkét leány olyan szájas, vakmerő volt, hogy az anyjuknak egy szavát sem fogadták meg, s annyit nyelveltek egymással, hogy egy óráig sem volt csendesség a háznál. Az anyjuk egyszer úgy elkeseredett, hogy azt találta mondani: "Immár a fülem is tele van a lármátokkal, adja isten, hogy változzatok mind csókákká." Hát a tizenkét leány egyszeribe csókává változott, s ahogy kinyitotta az ajtót, a tizenkét csóka úgy kirepült rajta, hogy a szemét is majd kiverték...

  tovább

Oldalak

Feliratkozás  csatornájára