Publikációk

Szerző: 
Lílávadzsra Pressing Lajos

Pressing Lajos publikációinak jegyzéke

Önálló könyvek

Szakkönyvek, társszerzőkkel

Tanulmányok, esszék

Önálló tudományos közlemények

Tudományos publikációk társszerzőkkel

Esszék, publicisztika

Fordítások

Szakfordítások

Szútrák

Szerkesztés, kontrollszerkesztés

Önálló könyvek

Szakkönyvek, társszerzőkkel

 • Bagdy, E. – Pressing, L. – Bugán, A. – Zétényi, T.: Az MMPI próba: Elmélet és alkalmazás (Akadémiai kiadó, Budapest, 1986)
 • Bánki, M. Cs. – Csuhai, K. – Moussong-Kovács, E. – Pressing, L. – Szakács, F. – Tariska, P.: Patopszichológiai Vademecum (Szerk. Szakács, F.., ELTE Bölcsészettudományi Kar jegyzete, Tankönyvkiadó, 1988.)
 • Pressing L, Szakács F: Az MMPI próba új magyar standardja. TBZ Programiroda, 1990.

Tanulmányok, esszék

(a) Önálló tudományos közlemények

 • Képi szimbolizációs folyamatok és azok pszichoterápiás alkalmazási lehetőségei. (In: Magyar Pszichológiai Társaság V. Országos Tudományos Konferenciája, előadáskivonatok, 1981.)
 • Kísérlet a frusztráció-agresszió jelenségkör vizsgálatának kölcsönhatáselvű megközelítésére (Pszichológia, 1982 (2), 4. sz., 519–554. old.)
 • Személyiségdiszpozíciók és deviancia. (In: Münnich Iván – Kolozsi Béla [szerk.]: Társadalmi beilleszkedési zavarok. Tájékoztató Bulletin I. Társadalomtudományi Intézet, 1984.)
 • Differenciál-diagnosztikai indexek az MMPI próbában a neurózisok elkülönítésére (Ideggyógyászati Szemle, 38, 24–33. old., 1985.)
 • A személyiség-szituáció kölcsönhatás problémaköre az interakcionista személyiséglélektani irányzat megvilágításában (Pszichológiai Tanulmányok XVI., 11–51. oldal, Akadémiai Kiadó, Bp. 1985.)
 • Az antiszociális prediszpozíció és a deviancia. (In: Münnich Iván [szerk.]: Tanulmányok a társadalmi beilleszkedési zavarokról. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1988, 197–226. old.)
 • A PFT szituációs elemzési módszere (In: Pszichodiagnosztikai Vademecum II. Személyiségtesztek, 1. rész 200–221. old., ELTE Bölcsészettudományi Kar jegyzete, Tankönyvkiadó, 1988.)
 • Differenciál-diagnosztikai indexek az MMPI próbában (In: Pszichodiagnosztikai Vademecum, 2. rész 355–372. old., ELTE Bölcsészettudományi Kar jegyzete, Tankönyvkiadó, 1988.)
 • Vallás és deviancia (In: Moksony F.-Münnich I. (szerk.) Devianciák Magyarországon, Közélet Kiadó, 1994, 202–223. old.)
 • Serdülőkori szökések személyiségháttere. (In: Illyés Sándor – Darvas Ágnes [Szerk.: Beilleszkedési zavarok I-II. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997., 205–216. old.)
 • Egy ősi kognitív pszichológia alapvonalai – lélektani összefüggések a korai mádhjamaka bölcseletben (In: Pléh, Cs. – László, J. – Oláh, A. (szerk.): Tanulás, kezdeményezés, alkotás. Barkóczi Ilona 75. születésnapjára. Eötvös Kiadó, Budapest, 2001.)

(b) Tudományos publikációk társszerzőkkel

 • Grynaeusz Eszter – Pressing Lajos: Intézetből és otthonról szökött fiatalkorúak pszichológiai vizsgálata I. Háttértényezők (Magyar Pszichológiai Szemle XLIII., 2. sz., 28-44. old., 1986)
 • Pressing Lajos – Grynaeusz Eszter: Intézetből és otthonról szökött fiatalkorúak pszichológiai vizsgálata II. Frusztrációs jellemzők (Magyar Pszichológiai Szemle XLIII., 2. sz., 129-141. old., 1986)
 • Grynaeusz Eszter – Pressing Lajos: Intézetből és otthonról szökött fiatalkorúak pszichológiai vizsgálata III. Asszociációs jellemzők és a pszichológiai mutatók faktoranalízise (Magyar Pszichológiai Szemle XLIII., 3. sz., 229-242. old., 1986)
 • Császár Gyula – Pressing Lajos: PFT (Picture Frustration Test) vizsgálatok esszenciális hipertóniában (Magyar Pszichológiai Szemle XLIII., 4. sz., 324-334. old., 1986)
 • Lukács Dénes - Pressing Lajos: Az énkép és önértékelés vizsgálata (In: Pszichodiagnosztikai Vademecum, 2. rész 37-75. old., ELTE Bölcsészettudományi Kar jegyzete, Tankönyvkiadó, 1988.)
 • Pressing L - Szakács F - Bánsági P: MMPI-PC-Program. KLIPSZ, Budapest, 1995.
 • Szakács F - Pressing L - Bánsági P: A Rosenzweig-féle Képes Frusztrációs Teszt (PFT) PC-Programja. KLIPSZ, Budapest, 1997.

(c) Esszék, publicisztika

Fordítások

(A teljesség igénye nélkül)

(a) Szakfordítások:

 • Serpell, Robert: Kultúra és viselkedés. Budapest, Gondolat Könyvkiadó. 1981. 186 old.
 • Czigler István – Gefferth Éva (szerk.): A tanulás és emlékezés pszichológiája. Szöveggyűjtemény II. Budapest, Tankönyvkiadó Vállalat, 1981. (társfordítókkal)
 • Neveléslélektan I. Szöveggyűjtemény (társfordítókkal). Budapest, Tankönyvkiadó Vállalat, 1981.
 • Neveléslélektan II. Szöveggyűjtemény (társfordítókkal). Budapest, Tankönyvkiadó Vállalat, 1981.
 • Murrell, Hywel: Ember és gép. Budapest, Gondolat Könyvkiadó. 1982. 166 old.
 • Peck, David – Whitlow, David: Személyiségelméletek. Budapest, Gondolat Könyvkiadó. 1983. 175 old.
 • Szakács, F. (szerk.): Személyiséglélektani szöveggyűjtemény IV/1. Személyiségdimenziók mérése (társfordítókkal). Budapest, Tankönyvkiadó Vállalat, 1983.
 • Szakács, F. – Kulcsár, Zs. (szerk.): Személyiséglélektani szöveggyűjtemény. Alapelvek és méréselmélet (társfordítókkal). Budapest, Tankönyvkiadó Vállalat, 1985.
 • Bhikkhu Bodhi: A létesülés gyökere. A mulapariyaya sutta szövege és kommentárjai. Budapest, Orient Press, 1987/1996, 123. old.
 • Wilhelm, Richard: Ji King. A Változások Könyve I-III. kötet. Budapest, Orient Press, 1992, 769 old.
 • Bhikkhu Bodhi: A nézetek mindent felölelő hálója. A Brahmajala Sutta szövege és kommentárjai. Budapest, Orient Press, 1993, 347 old.
 • Nyanaponika Thera: A buddhista meditáció szíve. A Satipatthana Sutta szövege és kommentárjai - A Buddha éberség-útján alapuló szellemi gyakorlatok kézikönyve. Budapest, Orient Press, 1994, 216 old.
 • Vajramálá: Istenség-jóga a vadzsrajána buddhizmusban. Bodhi füzetek 2. Budapest, Buddhista Misszió, 1996, 77 old.
 • Hookham, Shenpen: A buddhista ürességmeditáció fokozatai. (Hargitai Gáborral közösen). Budapest, Orient Press, 1997, 119 old.
 • Namkai Norbu: A tibeti orvoslásról. Budapest, 1998
 • Goleman, Daniel: Különleges tudatállapotok a buddhizmusban. (Hargitai Gáborral közösen). Bodhi füzetek 3. Budapest, Buddhista Misszió, 1998, 69 old.
 • Iyengar, B. K. S.: Jóga új megvilágításban. Budapest, Saxum Kiadó, 1999/2010, 459. old.
 • Jung, Carl Gustav: A nyugati és a keleti vallások lélektanáról. Budapest, Scolar kiadó, 2005., 672. old.
 • Arthur Avalon (Sir John Woodroffe): A kígyóerő. A kundalini-jóga elmélete és gyakorlata. Budapest, Saxum kiadó, 2014., 398. old.
 • Iyengar, B. K. S.: A Jóga-szútrák szíve. Budapest, Saxum kiadó, 2014., 312. old.
 • Patrul Rinpocse: Tökéletes tanítóm szavai (Budapest, Satori-Book Bt., 2017)

(b) Szútrák

Szerkesztés, kontrollszerkesztés

 • A relaxáció gyakorlata és a komplex pszichoterápiás ellátás. A Relaxációs és Komplex Pszichoterápia és Munkacsoportok 1984. ápr. 19. és 20-i tudományos ülésének előadásai. (Szőnyi Magdával közösen). Kézirat, 1984, 250. old.
 • Serab Gyalcen Amipa Láma: A lótusz megnyitása. Szellemi képzés a tibeti szakjapa hagyományban. Budapest, Orient Press, 1990, 194. old.
 • Govinda, Láma Anagarika: A korai buddhista filozófia lélektani attitűdje és annak szisztematikus bemutatása az Abhidhamma hagyománya alapján. Budapest, Orient Press, 1992, 248. old.
 • Bodhi, Bhikkhu: A nemes nyolcrétű ösvény. Budapest, Orient Press. 1993 / Filosz kiadó, 2012.
 • Liu Ji-Ming: Taoista Ji king. Budapest, Szenzár Kiadó, 2006.
 • Govinda, Láma Anagarika: Fehér felhők útja. Budapest, Filosz Könyvkiadó, 2009.
 • Jóga és pilates mindenkinek. Budapest, Reader's Digest Kiadó, 2013, 558 old.