Publikációk

Lílávadzsra Pressing Lajos

Lílávadzsra alkotás közben

Pressing Lajos publikációinak jegyzéke

Önálló könyvek

Szakkönyvek, társszerzőkkel

Tanulmányok, esszék

Önálló tudományos közlemények

Tudományos publikációk társszerzőkkel

Esszék, publicisztika

Fordítások

Szakfordítások

Szútrák

Szerkesztés, kontrollszerkesztés

Önálló könyvek

Szakkönyvek, társszerzőkkel

 • Bagdy, E. – Pressing, L. – Bugán, A. – Zétényi, T.: Az MMPI próba: Elmélet és alkalmazás (Akadémiai kiadó, Budapest, 1986)
 • Bánki, M. Cs. – Csuhai, K. – Moussong-Kovács, E. – Pressing, L. – Szakács, F. – Tariska, P.: Patopszichológiai Vademecum (Szerk. Szakács, F.., ELTE Bölcsészettudományi Kar jegyzete, Tankönyvkiadó, 1988.)
 • Pressing L, Szakács F: Az MMPI próba új magyar standardja. TBZ Programiroda, 1990.

Tanulmányok, esszék

(a) Önálló tudományos közlemények

 • Képi szimbolizációs folyamatok és azok pszichoterápiás alkalmazási lehetőségei. (In: Magyar Pszichológiai Társaság V. Országos Tudományos Konferenciája, előadáskivonatok, 1981.)
 • Kísérlet a frusztráció-agresszió jelenségkör vizsgálatának kölcsönhatáselvű megközelítésére (Pszichológia, 1982 (2), 4. sz., 519–554. old.)
 • Személyiségdiszpozíciók és deviancia. (In: Münnich Iván – Kolozsi Béla [szerk.]: Társadalmi beilleszkedési zavarok. Tájékoztató Bulletin I. Társadalomtudományi Intézet, 1984.)
 • Differenciál-diagnosztikai indexek az MMPI próbában a neurózisok elkülönítésére (Ideggyógyászati Szemle, 38, 24–33. old., 1985.)
 • A személyiség-szituáció kölcsönhatás problémaköre az interakcionista személyiséglélektani irányzat megvilágításában (Pszichológiai Tanulmányok XVI., 11–51. oldal, Akadémiai Kiadó, Bp. 1985.)
 • Az antiszociális prediszpozíció és a deviancia. (In: Münnich Iván [szerk.]: Tanulmányok a társadalmi beilleszkedési zavarokról. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1988, 197–226. old.)
 • A PFT szituációs elemzési módszere (In: Pszichodiagnosztikai Vademecum II. Személyiségtesztek, 1. rész 200–221. old., ELTE Bölcsészettudományi Kar jegyzete, Tankönyvkiadó, 1988.)
 • Differenciál-diagnosztikai indexek az MMPI próbában (In: Pszichodiagnosztikai Vademecum, 2. rész 355–372. old., ELTE Bölcsészettudományi Kar jegyzete, Tankönyvkiadó, 1988.)
 • Vallás és deviancia (In: Moksony F.-Münnich I. (szerk.) Devianciák Magyarországon, Közélet Kiadó, 1994, 202–223. old.)
 • Serdülőkori szökések személyiségháttere. (In: Illyés Sándor – Darvas Ágnes [Szerk.: Beilleszkedési zavarok I-II. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997., 205–216. old.)
 • Egy ősi kognitív pszichológia alapvonalai – lélektani összefüggések a korai mádhjamaka bölcseletben (In: Pléh, Cs. – László, J. – Oláh, A. (szerk.): Tanulás, kezdeményezés, alkotás. Barkóczi Ilona 75. születésnapjára. Eötvös Kiadó, Budapest, 2001.)

(b) Tudományos publikációk társszerzőkkel

 • Grynaeusz Eszter – Pressing Lajos: Intézetből és otthonról szökött fiatalkorúak pszichológiai vizsgálata I. Háttértényezők (Magyar Pszichológiai Szemle XLIII., 2. sz., 28-44. old., 1986)
 • Pressing Lajos – Grynaeusz Eszter: Intézetből és otthonról szökött fiatalkorúak pszichológiai vizsgálata II. Frusztrációs jellemzők (Magyar Pszichológiai Szemle XLIII., 2. sz., 129-141. old., 1986)
 • Grynaeusz Eszter – Pressing Lajos: Intézetből és otthonról szökött fiatalkorúak pszichológiai vizsgálata III. Asszociációs jellemzők és a pszichológiai mutatók faktoranalízise (Magyar Pszichológiai Szemle XLIII., 3. sz., 229-242. old., 1986)
 • Császár Gyula – Pressing Lajos: PFT (Picture Frustration Test) vizsgálatok esszenciális hipertóniában (Magyar Pszichológiai Szemle XLIII., 4. sz., 324-334. old., 1986)
 • Lukács Dénes - Pressing Lajos: Az énkép és önértékelés vizsgálata (In: Pszichodiagnosztikai Vademecum, 2. rész 37-75. old., ELTE Bölcsészettudományi Kar jegyzete, Tankönyvkiadó, 1988.)
 • Pressing L - Szakács F - Bánsági P: MMPI-PC-Program. KLIPSZ, Budapest, 1995.
 • Szakács F - Pressing L - Bánsági P: A Rosenzweig-féle Képes Frusztrációs Teszt (PFT) PC-Programja. KLIPSZ, Budapest, 1997.

(c) Esszék, publicisztika

Fordítások

(A teljesség igénye nélkül)

(a) Szakfordítások:

 • Serpell, Robert: Kultúra és viselkedés. Budapest, Gondolat Könyvkiadó. 1981. 186 old.
 • Czigler István – Gefferth Éva (szerk.): A tanulás és emlékezés pszichológiája. Szöveggyűjtemény II. Budapest, Tankönyvkiadó Vállalat, 1981. (társfordítókkal)
 • Neveléslélektan I. Szöveggyűjtemény (társfordítókkal). Budapest, Tankönyvkiadó Vállalat, 1981.
 • Neveléslélektan II. Szöveggyűjtemény (társfordítókkal). Budapest, Tankönyvkiadó Vállalat, 1981.
 • Murrell, Hywel: Ember és gép. Budapest, Gondolat Könyvkiadó. 1982. 166 old.
 • Peck, David – Whitlow, David: Személyiségelméletek. Budapest, Gondolat Könyvkiadó. 1983. 175 old.
 • Szakács, F. (szerk.): Személyiséglélektani szöveggyűjtemény IV/1. Személyiségdimenziók mérése (társfordítókkal). Budapest, Tankönyvkiadó Vállalat, 1983.
 • Szakács, F. – Kulcsár, Zs. (szerk.): Személyiséglélektani szöveggyűjtemény. Alapelvek és méréselmélet (társfordítókkal). Budapest, Tankönyvkiadó Vállalat, 1985.
 • Bhikkhu Bodhi: A létesülés gyökere. A mulapariyaya sutta szövege és kommentárjai. Budapest, Orient Press, 1987/1996, 123. old.
 • Wilhelm, Richard: Ji King. A Változások Könyve I-III. kötet. Budapest, Orient Press, 1992, 769 old.
 • Bhikkhu Bodhi: A nézetek mindent felölelő hálója. A Brahmajala Sutta szövege és kommentárjai. Budapest, Orient Press, 1993, 347 old.
 • Nyanaponika Thera: A buddhista meditáció szíve. A Satipatthana Sutta szövege és kommentárjai - A Buddha éberség-útján alapuló szellemi gyakorlatok kézikönyve. Budapest, Orient Press, 1994, 216 old.
 • Vajramálá: Istenség-jóga a vadzsrajána buddhizmusban. Bodhi füzetek 2. Budapest, Buddhista Misszió, 1996, 77 old.
 • Hookham, Shenpen: A buddhista ürességmeditáció fokozatai. (Hargitai Gáborral közösen). Budapest, Orient Press, 1997, 119 old.
 • Namkai Norbu: A tibeti orvoslásról. Budapest, 1998
 • Goleman, Daniel: Különleges tudatállapotok a buddhizmusban. (Hargitai Gáborral közösen). Bodhi füzetek 3. Budapest, Buddhista Misszió, 1998, 69 old.
 • Iyengar, B. K. S.: Jóga új megvilágításban. Budapest, Saxum Kiadó, 1999/2010, 459. old.
 • Jung, Carl Gustav: A nyugati és a keleti vallások lélektanáról. Budapest, Scolar kiadó, 2005., 672. old.
 • Arthur Avalon (Sir John Woodroffe): A kígyóerő. A kundalini-jóga elmélete és gyakorlata. Budapest, Saxum kiadó, 2014., 398. old.
 • Iyengar, B. K. S.: A Jóga-szútrák szíve. Budapest, Saxum kiadó, 2014., 312. old.
 • Patrul Rinpocse: Tökéletes tanítóm szavai (Budapest, Satori-Book Bt., 2017)

(b) Szútrák

Szerkesztés, kontrollszerkesztés

 • A relaxáció gyakorlata és a komplex pszichoterápiás ellátás. A Relaxációs és Komplex Pszichoterápia és Munkacsoportok 1984. ápr. 19. és 20-i tudományos ülésének előadásai. (Szőnyi Magdával közösen). Kézirat, 1984, 250. old.
 • Serab Gyalcen Amipa Láma: A lótusz megnyitása. Szellemi képzés a tibeti szakjapa hagyományban. Budapest, Orient Press, 1990, 194. old.
 • Govinda, Láma Anagarika: A korai buddhista filozófia lélektani attitűdje és annak szisztematikus bemutatása az Abhidhamma hagyománya alapján. Budapest, Orient Press, 1992, 248. old.
 • Bodhi, Bhikkhu: A nemes nyolcrétű ösvény. Budapest, Orient Press. 1993 / Filosz kiadó, 2012.
 • Liu Ji-Ming: Taoista Ji king. Budapest, Szenzár Kiadó, 2006.
 • Govinda, Láma Anagarika: Fehér felhők útja. Budapest, Filosz Könyvkiadó, 2009.
 • Jóga és pilates mindenkinek. Budapest, Reader's Digest Kiadó, 2013, 558 old.
 • Govinda, Láma Anagarika: Teremtő meditáció és többdimenziós tudatosság. Budapest, Filosz Könyvkiadó, 2020.