Címlap

Minden más, mint aminek látszik

Kör-levél 46. sz., 2008/2, 3–19. o

A dolgok nem mindig azok, aminek látszanak. Amint a Buddha rámutat, a problémáink nagy része abból fakad, hogy téves képünk van önmagunkról és a valóságról...

Spiritualitás

Piros virág

Az evolúcióról buddhista szemmel

Ökotáj, 2007, 37–38, 35–43. o.

Buddhista szempontból egy gondolati modell, így az evolúcióelmélet értékelésénél nem az a kérdés, hogy igaz-e, hanem hogy milyen célokat szolgál, milyen értékeket fejez ki, és ezen célok és értékek eszközeként milyen társadalmi hatásokkal jár?

Szabadság és hatalom
Mahakala Nachrichten Nr. 5, 1995
A sötét korszak és a szellemi megvakulás a keleti bölcselet tükrében
Párbeszéd a sötétről
A spirituális ösvény ígéretei és buktatói
Ram Dass, 1988
Viparjaja
Mahakala Nachrichten Nr. 3, 1994
Úton a Méru hegy felé
Kör-levél 36. sz., 2005/2, 3-15. o.

Művészetek

Táguló 6-10b

Fény fakadás

Kiállításkatalógus, 2010

A szellemi ébredés és a világosság­érzet kapcsolata minden jelentős misztikus hagyományban megfogal­mazódik; a transzcendenssel való találkozás élményét gyakran írják le fényjelenségek képében. Gondolatok a külső és a belső világosságról Bátorfi Andrea Táguló című kiállításának katalógusszövegében.

Függő kert
Kiállítás katalógus, Fészek Galéria
Boldogság, szenvedés hasonló, mindegyik mulandó
Tűnődések
Fénnyé vált anyag - Bertók Éva fényszobrai
Dharma 7. sz., 2012/2.
Belső utakon
Kiállításmegnyitó 2023
Pars pro toto
Élet és Irodalom, 2008

Hangfelvételek

Beszélgetés Láma Anagarika Govindáról

Buddha FM interjú 2021

Kétrészes interjú a nyugati buddhizmus úttörőjének és kiemelkedő 20. századi képviselőjének, Láma Anagarika Govindának az életéről és munkásságáról.

Meseiskola

Az élet túlmutat önmagán

Még a legközönségesebbnek látszó emberi élet felszíne mögött is hihetetlen gazdagság rejtőzik. Hogy ezt megértsük és kibontakoztassuk, ismét tudatára kell ébrednünk minden egyes tettünk, gondolatunk, tárgyunk mély szimbolikus jelentőségének. Ezen keresztül juthatunk el annak felismeréséig, hogy minden szellem, életünk minden mozzanata az egyetemes kifejeződése.

Pressing Lajos Lílávadzsra