Címlap

Van-e szerepe a „kegyelem­nek” a buddhiz­musban?

Dharma 2010/1, 4-17. o.

Nálunk,  nyugaton  a  buddhizmust  kizárólag  az  önmegváltás útjának tekintik. Aki azonban élt már hagyományosan  buddhista  országban,  az  jól tudja, hogy a kegyelem dimenziója, ha más formákban is, mint a kereszténységben, de ott is kifejezésre jut. Marco Pallis ma már klasszikusnak számító írása e formákat és azok tanulságait veszi szemügyre.

Minden más, mint aminek látszik
Kör-levél 46. sz., 2008/2, 3–19. o
A buddhista meditáció módszerei
Előadás szinopszis, 2000
Hét gyönyör
Göcangpa Gönpo Dordzse (1189–1258)

Spiritualitás

Piros virág

Az evolúcióról buddhista szemmel

Ökotáj, 2007, 37–38, 35–43. o.

Buddhista szempontból egy gondolati modell, így az evolúcióelmélet értékelésénél nem az a kérdés, hogy igaz-e, hanem hogy milyen célokat szolgál, milyen értékeket fejez ki, és ezen célok és értékek eszközeként milyen társadalmi hatásokkal jár?

Viparjaja
Mahakala Nachrichten Nr. 3, 1994
A sötét korszak és a szellemi megvakulás a keleti bölcselet tükrében
Párbeszéd a sötétről
Úton a Méru hegy felé
Kör-levél 36. sz., 2005/2, 3-15. o.
A spirituális ösvény ígéretei és buktatói
Ram Dass, 1988
A keleti vallások tanítása a természetről
Vallás és ökológia konferencia 2001

Művészetek

Táguló 6-10b

Fény fakadás

Kiállításkatalógus, 2010

A szellemi ébredés és a világosság­érzet kapcsolata minden jelentős misztikus hagyományban megfogal­mazódik; a transzcendenssel való találkozás élményét gyakran írják le fényjelenségek képében. Gondolatok a külső és a belső világosságról Bátorfi Andrea Táguló című kiállításának katalógusszövegében.

Pars pro toto
Élet és Irodalom, 2008
Madárka
Beney Zsuzsa verse, 2008
Fénnyé vált anyag - Bertók Éva fényszobrai
Dharma 7. sz., 2012/2.
Boldogság, szenvedés hasonló, mindegyik mulandó
Tűnődések
Függő kert
Kiállítás katalógus, Fészek Galéria

Hangfelvételek

A sötétség védelmében, a világvége és az új világ kezdete előtt

Ünnepi beszéd 2012

A fény és a sötétség metaforája minden spirituális hagyományban alapvető jelentőségű. A szellemi ember számára azonban csapdát jelent a világosság idealizálása és a sötétség kárhoztatása, hiszen a világosságra éppen a sötétség által eszmélhetünk rá.

Irodalmi látlelet - interjú Dr. Pressing Lajossal
MKR rádióinterjú 2012
A kettős igazság
Buddha FM interjú 2021
Elmúlás és újraszületés
Buddha FM interjú 2020
A tibeti halottaskönyv
Buddha FM interjú 2018
A szeretet a megismerés egy módja
Maitréja ünnep 2016
Mi a mantra?
Buddha FM interjú 2016

Meseiskola

Az élet túlmutat önmagán

Még a legközönségesebbnek látszó emberi élet felszíne mögött is hihetetlen gazdagság rejtőzik. Hogy ezt megértsük és kibontakoztassuk, ismét tudatára kell ébrednünk minden egyes tettünk, gondolatunk, tárgyunk mély szimbolikus jelentőségének. Ezen keresztül juthatunk el annak felismeréséig, hogy minden szellem, életünk minden mozzanata az egyetemes kifejeződése.

Pressing Lajos Lílávadzsra